+371 67229116 vas@vas.gov.lv

Svarīgs paziņojums

Aicinām piedalīties jaunā kursā
Darbs ar informāciju
Tiek īstenots starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs par darbības stratēģijas aspektiem korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanā

 
No 2019.gada 9. līdz 12.aprīlim ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar ASV tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas institūcijām un ASV vēstniecību Rīgā, Valsts administrācijas skolā tiek īstenots starptautisks pieredzes apmaiņas seminārs par darbības stratēģijas aspektiem korupcijas un naudas atmazgāšanas apkarošanā – augsta līmeņa izmeklēšanā un kriminālvajāšanā.

Četru dienu garajā seminārā ar savu pieredzi dalās ASV Federālās prokuratūras un ASV Iekšējā Ieņēmumu dienesta pārstāvji. Pasākuma uzmanības fokusā ir tādi jautājumi kā proaktīva pieeja kriminālā izmeklēšanā un kriminālvajāšanā, izmeklēšanas tehnikas aspekti, pierādījumu bāzes jautājumi, kā arī jautājumi korupcijas un finanšu noziegumu apkarošanas jomā.

Semināra gaita sadalīta divās daļās, kas savā starpā atšķiras ar izskatāmo jautājumu analīzes detalizācijas pakāpi. Semināra abām daļām ir izteikta praktiska ievirze, tas ir, organizējot konkrētu praktisku gadījumu analīzi vairākās darba grupās un prezentējot grupu izstrādātos plānus.

Jautājumu analīzē un risināšanā tiek vienlaicīgi iesaistīti gan Latvijas tiesību aizsardzības institūciju, gan prokuratūras pārstāvji. Semināra abās daļās kopā piedalās ap 80 dalībniekiem.
 
Seminārs organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Jaunumi

12.04.2019

Valsts administrācijas skolā izsniedz sertifikātus par izcilu franču valodas apguvi

Valsts administrācijas skolā ceturtdien, 11. aprīlī, trīs franču valodas apguves programmas “Franču valoda starptautiskajās attiecībās” dalībniekiem tika pasniegti izcilības sertifikāti par franču valodas apguvi. Pasākuma dalībniekus uzrunāja programmas īstenošanā iesaistīto pušu pārstāvji – Francijas vēstniece Latvijā Odile Supizona (Odile Soupison), Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Vairāk...
04.04.2019

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 4, daļu apakšnomu karsto, auksto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanu

Valsts administrācijas skola (turpmāk – Iznomātājs) rīko rakstisko izsoli nekustamā īpašuma Rīgā, Raiņa bulvārī 4, daļu apakšnomas tiesību izsolei karsto, auksto dzērienu tirdzniecības automāta uzstādīšanai. Vairāk...
12.12.2018

Aicinām valsts pārvaldē nodarbinātos pieteikties bezmaksas semināram franču valodā 2018.g. 18.decembrī

Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2015.–2018.g.) programmas „Franču valoda starptautiskajās attiecībās” noslēgumā, aicinām valsts pārvaldē nodarbinātos uz bezmaksas semināru franču valodā “Starpkultūru aspekti un stereotipi masu medijos”, kurš norisināsies otrdien.18.decemrbī Valsts administrācijas skolā. Vairāk...
Kontakti
Tālrunis: (+371) 67229116
Fakss: (+371) 67821277
e-pasts: vas@vas.gov.lv
Rekvizīti
ReA"?.Nr. 90000028156
Valsts kase
LV58TREL2030006008000
TRELLV22
Kur mēs atrodamies?
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Apskatīt kartē >
.