+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Franču valodas kursi
 
Vispārējā informācija


KAM: Piedāvājam apgūt franču valodu valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kuru darba pienākumi saistīti ar starptautiskajām attiecībām.

KAS: Franču valodas apmācībās tiek īstenotas programmas «Franču valoda starptautiskajās attiecībās iesācējiem» ietvaros. Iesācēji bez priekšzināšanām (A1.1 līmenis) un ar nelielām priekšzināšanām (A1.2 līmenis) aicināti apgūt franču valodu maksas grupās.
Semestra noslēgumā A1.1 un A1.2 līmeņa grupu dalībniekiem ir jākārto rakstiskais un mutiskais pārbaudījums, pēc tā sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegti sertifikāti. Visa semestra garumā tiek vērtēts dalībnieka apmeklējums (ne māzāk kā 50% no visa mācību laika). Sekmīgi pabeidzot A1.2 līmeni, Valsts pārvaldē nodarbinātie mācības varēs turpināt nākamajā A2.1 līmenī budžeta grupās.

Ja iepriekš ir apgūta franču valoda, bet ir bijis vismaz viena gada pārtraukums, vai nav konkrēti zināms līmenis, lūgums norādīt e-pastā, ka nepieciešams līmeņa noteikšanas tests. To būs iespēja kārtot pirms mācību uzsākšanas. 

KAD: Mācības tiek īstenotas pavasara un rudens semestros. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, rīta vai pēcpusdienu grupās, vienas nodarbības ilgums 2 stundas. Kopējais semestra ilgums ir 50 astronomiskās stundas, jab 25 nodarbības. 

CIK:  Cena par 50 astronomiskajām stundām (25 nodarbības) ir 190.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes (privātpersonas)).

KUR: Mācības notiek Valsts administrācijas skolas telpās, Rīgā, Raina bulvārī 4.

PIETEIKŠANĀS: Lai pietiektos, rakstīt uz jekaterina.romanenko@vas.gov.lv

* * *

Informācija dalībniekiem ar labām priekšzināšanām

Programma «Franču valoda starptautiskajās attiecībās», kura tiek finansēta no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ar Valsts Kancelejas atbalstu, ir apturēta līdz 2019.gada rudenim, gaidot jaunā Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu (2019. - 2022.g.) parakstīšanu starp Starptautisko Franckofonijas organizāciju (SFO) un 11 SFO dalībvalstīm un novērotājvalstīm, tostarp Latviju.

Programmas mērķauditorija ir valsts pārvaldē nodarbinātie, kuru franču valodas zināšanu līmenis ir vismaz A2.1 un kuriem franču valoda ir nepieciešama darbam.  Katru dalībnieka motivāciju izskata Valsts kanceleja un apstiprina dalībnieku iekļaušanu grupās.
 


Informācija par 2019.gada pavasara semestri:

Mācību sākums: 
Iesācēju grupām no A1.1 līmeņa līdz A1.2 līmenim mācības sāksies 2019.g. 11 februārī.
Franču sarunvalodas kurss A2 - C1 līmeņiem sāksies arī 2019.g. 11 februārī.

Mācību grafiks:

A1.1. līmenim - pirmdienās un trešdienās pēcpusdienā, vai otrdienās un ceturtdienās rīta grupā.
A1.2. līmenim - pirmdienās un trešdienās pēcpusdienā, vai otrdienās un ceturtdienās rīta grupā.


Franču sarunvalodas kursam:
A2 līmenis (tiem, kuriem ir zināšanas A2.1 un A2.2 līmenī) – otrdiena, 16:30 – 18:30.
B1 līmenis (tiem, kuriem ir zināšanas B1.1 un B1.2 līmenī) – trešdiena, 16:30 – 18:30.
B2 līmenis (tiem, kuriem ir zināšanas B2.1 un B2.2 līmenī) – ceturtdiena, 16:30 – 18:30.
C1 līmenis (tiem, kuriem ir zināšanas C1.1 un C1.2 līmenī) – ceturtdiena, 16:30 – 18:30.

Skat.zemāk grupu sarakstu un nodarbību grafiku.

Iesācēju grupu saraksts
Sarunvalodas kursa grupu saraksts

Nodarbību grafiks iesācējiem
Nodarbību grafiks sarunvalodas kursam

 
Mācību ilgums:
Iesācējiem: 2 reizes nedēļā, pa 2 stundām. Kopā pavasara semestrī notiek 25 nodarbības, 50 astronomiskās stundas. Noslēgumā ir eksāmens – rakstiskā un mutiskā daļa. Sekmīgi beidzot mācības tiek izsniegts Valsts administrācijas skolas sertifikāts.
Sarunvalodas kurss A2 - C1 līmeņiem: 1 reizi nedēļā pa 2 stundām. Kopā pavasara semestrī notiek 15 nodarbības, 30 astronomiskās stundas. Sekmīgi beidzot mācības tiek izsniegts Valsts administrācijas skolas sertifikāts.

Mācību maksa iesācējiem :
Īpaša cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem par mācībām A1.1. un A1.2 iesācēju līmeņos - 190.00 EUR par 50 stundām (3 mēneši), + PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes (privātpersonas). Maksājums tiks sadalīts 2 daļās.

Mācību maksa sarunvalodas kursam :
Īpaša cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem A2 - C1 līmeņiem - 140.00 EUR par 30stundām (4 mēneši), + PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes (privātpersonas). Maksājums tiks sadalīts 2 daļās.

Mācību vieta:
Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4 Rīgā.

Pieteikšanās: 

A11–A12 iesācēju līmeņiem: līdz 6. februārīm saitē - ej.uz/iesaceji2019 vai rakstot uz jekaterina.romanenko@vas.gov.lv

Sarunvalodas kursam A2 - C1 līmeņiem: līdz 6. februārīm.

Pieteikties A2 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvala2
Pieteikties B1 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvalb1
Pieteikties B2 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvalb2
Pieteikties C1 līmenim var saitē – https://ej.uz/sarunvalc1

Līmeņa noteikšanas tests:
Testēšana 2019.gada pavasara sesijai notiks klātienē Valsts administrācijas skolas telpās 6. un 7. februārī. Testa rezultāti būs zināmi uzreiz pēc testa.

Skaidrojums kā notiek maiņa no viena līmeņa uz nākamo:
 
A1.1A/B → A1.2 (iesācēju maksas grupas)
A1.2 → A2.1

Kontaktpersona:
Jekaterīna Romaņenko
Valsts administrācijas skolas
Starptautiskās sadarbības koordinatore
Tālrunis: 67821271
E-pasts: jekaterina.romanenko@vas.gov.lv