+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Sniegt nepieciešamās prasmes un pilnveidot zināšanas par atbilstošu dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

Mērķauditorija: Institūciju, uzņēmumu struktūrvienību vadītāji, lietveži, biroju administratori, sekretāri, klientu apkalpošanas speciālisti, auditori, darbinieki, kuru pienākumos ir ar dokumentiem.

Tēmas:
 • Dokumentu izstrādes un noformēšanas normatīvais regulējums (grozījumi, kas stājušies spēkā 01.01.2017.).
 • Dokumenta juridiskais spēks (pilnvarojuma juridiskā daba), judikatūras piemēri.
 • Rekvizīti (dalījums), to loma dokumentu izstrādē un noformēšanā.
 • Pārvaldes dokumentu sistēma un tās raksturojums.
 • Dienesta atzīmes, to nozīme, izvietojums dokumentā.
 • Dokumentu struktūra, tekstu izstrāde, terminu un saīsinājumu lietošana.
 • Institūcijā lietotās veidlapas.
 • Dokumentu paraugu analīze, tipveida kļūdas un to tiesiskās sekas.


Dalībnieku ieguvumi: Jaunu zināšanu iegūšana vai pilnveide dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā.Prasme identificēt riskus un tos nepieļaut vai novērst. 


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze: Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 


Izglītība: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 

Papildu informācija:
 • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
 • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
 • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
 • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
 • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
 • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.


Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv