+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iekšējie kursi
Valsts administrācijas skola organizē iestāžu iekšējās mācības. Mācības ir virzītas uz  precīzi izzinātām mācību vajadzībām un specifiku konkrētā  iestādē, pielāgojot Valsts administrācijas skolas esošu mācību  tēmas  vai arī pilnībā izveidojot mācību kursu no jauna. 

2017.gada pieredze, organizējot iestāžu iekšējās mācības:
 
Mācību kursi Grupas
Administratīvais process iestādē 1
Administratīvo pārkāpumu kvalificēšana un procesuālās noformēšanas kārtība 1
Efektīva iekšējā audita veikšana - jaunākās tendences un izaicinājumi 2
Efektīva komandas sadarbība  1
Efektīva komunikācija ar klientu 4
Efektīva komunikācija ar klientu krīzes situācijā 1
Efektīva komunikācija pa telefonu 2
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos 3
Efektīvi un pārliecinoši – veiksmīgas publiskās uzstāšanās atslēga 1
Emocionālā inteliģence 2
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1) 1
Iekšējā audita pieeja 1
Iekšējā audita plānošanas, darba izpildes un kvalitātes uzraudzības process 1
Iekšējā audita sadarbība ar citiem pārliecības sniedzējiem, piemērojot starptautiskos standartus 1
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība 1
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām) 3
Jaunais Publisko iepirkumu likums 3
Jaunais Publisko iepirkumu likums – iesācējiem  1
Jaunais Publisko iepirkumu likums - Kvalifikācijas prasību noteikšana pretendentiem 1
Jaunais Publisko iepirkumu likums - Tehniskās specifikācijas sagatavošana 1
Jaunais Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 2
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties? 2
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais 2
Korupcijas novēršana 3
Laika un stresa menedžments 1
Lietišķā sarakste angļu valodā 2
Mediju treniņš  6
Nākotnes vadītāja kompetences 1
No speciālista par vadītāju 2
Nodokļu grāmatvedība 1
Organizācijas simulācijas spēle 1
Paaudžu atšķirības darba vietā: konflikts vai iespēja? 4
Pārvaldība, riski, kontroles - iekšējā audita loma efektīvas pārvaldības veicināšanā 1
Praktiskie piemēri publisko iepirkumu piedāvājumu vērtēšanā 1
Profesionālā angļu valoda 2
Publisko iepirkumu likuma piemērošana (9. un 10.pants)  1
Publisko iepirkumu likuma problēmjautājumi un tā piemērošanas īpatnības komplicētos iepirkumos 1
Rakstiskā saziņa  1
Rakstība tīmekļa vietnēm (mājas lapām) 1
Risku vadība 2
Runas sagatavošana, uzbūve un specifika 1
Stresa menedžments  2
Tiešsaistes semināru (webināru) organizēšanas pamati 1
Kopā 73