+371 67229116 vas@vas.gov.lv

Svarīgs paziņojums

Aicinām pieteikties kursam
Dizaina domāšanaValsts administrācijas skolai jauna pieredze - ERASMUS plus projektu īstenošana


Valsts administrācijas skola (VAS) 2017.gada nogalē uzsāka divu jaunu ERASMUS plus projektu īstenošanu,  kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, abi projekti paredz profesionālās kompetences paaugstināšanas iespējas VAS pasniedzējiem. 


ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pieaugušo izglītības pedagogu apmācības kurss”, vienošanās Nr. 2017-1-LV01-KA204-035473, projekta vadošais partneris ir VAS, sadarbības partnerorganizācijas -  Polijas Publiskās Administrācijas akadēmija un Somijas Publiskās pārvaldes vadības institūts HAUS. Projekta laikā tiks izstrādātas vadlīnijas un apmācības pasniedzējiem, tādās jomās kā dizaina domāšana, inovācijas valsts pārvaldē, kritiskā domāšana. 2018.g. 8. – 9. janvārī Valsts administrācijas skolā notika visu projektā iesaistīto partneru pirmā transnacionālā tikšanās, kuras laikā tika apspriesti ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi un aktuālie izaicinājumi, tika noteikti un saskaņoti projekta mērķi un aktivitātes, ka arī tika izstrādāts projekta ietvaros īstenojamo aktivitāšu plāns.
 
Savukārt otrajā projektā VAS ir sadarbības partnera loma Horvātijas ERASMUS PLUS programmas pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projektā “Pasniedzēju kompetenču stiprināšana pieaugušo izglītības jomā”, vienošanās Nr. 2017-1-HR01-KA204-035390.  Projekta mērķis uzlabot pieaugušo izglītību 5 projekta sadarbības partneru valstīs – Horvātijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, definējot pieaugušo izglītotāju pamatkompetences, kā arī nodrošinot apmācības un dažādus seminārus. Projektā iesaistīto partneru pirmā transnacionālā tikšanās notika 2017.g. novembrī Horvātijā, Rjiekas pilsētā, kuras laika tika panākta vienošanās par katra partnera iesaisti projekta īstenošanā, ideju ģenerēšanā, ka arī tika sadalīta atbildība par aktivitāšu plānošanu projekta ietvaros.

Jaunumi

02.03.2018

Līdz 30. martam var iesniegt pieteikumu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”.

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju aicina pieteikties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmai „Valsts administrācija”. Vairāk...
22.01.2018

Notiks starptautisks mācību seminārs par ēnu ekonomikas izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā

23. un 24. janvārī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Interpolu, itāļu Karabinieru dienestu, UNESCO, UNODC, UNIDROIT u.c. institūcijām organizē mācību semināru “Starptautisks mācību seminārs par ēnu ekonomikas izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā”. Vairāk...
15.01.2018

Uzsākta divu ERASMUS PLUS projektu īstenošana

Valsts administrācijas skola (VAS) 2017.gada nogalē uzsāka divu ERASMUS PLUS projektu īstenošanu, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, abi projekti paredz profesionālās kompetences paaugstināšanas iespējas VAS pasniedzējiem. Vairāk...