+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Noslēgusies stažieru programma “Darbs valsts pārvaldē”

/30.12.2016/

Š. g. decembrī noslēdzās divus gadus ilgusī Valsts kancelejas stažieru programma “Darbs valsts pārvaldē”, kuras deva iespēju atgriezties Latvijā ārzemēs dzīvojošiem un strādājošiem jauniešiem.


Pieteikšanās jauniešu programmai „Darbs valsts pārvaldē” norisinājās 2015.gada decembrī. Programmas mērķis, atbilstoši Remigrācijas atbalsta pasākumu plānam, bija piesaistīt praksei valsts pārvaldē jauniešus - speciālistus ar specifiskām zināšanām un izglītību, kuri bija ieguvuši augstāko izglītību ārvalstīs, dzīvoja un strādāja ārpus Latvijas. Septiņiem jauniešiem, 2016. gada programmas dalībniekiem, desmit mēnešu laikā bija jāizstrādā projekts sadarbības un attīstības veicināšanai valsts pārvaldē.

Valsts administrācijas skolas (turpmāk - VAS) 2016.gada stažiere Jekaterīna Romaņenko, sadarbībā ar pārējiem programmas dalībniekiem, piedāvāja iniciatīvu, kas vērsta uz Latvijas jauniešu piesaisti darbam valsts pārvaldē. Programmas dalībnieki ir izstrādājuši programmas projektu, kas vērsts uz Latvijas augstskolu studentu profesionālo zināšanu, iemaņu un kompetences paaugstināšanu darbam valsts pārvaldē, kā arī uz prakses iziešanu valsts pārvaldes iestādēs, lai sekmīgi varētu iekļauties darbā kādā no valsts pārvaldes institūcijām.

Pirms dalības remigrācijas programmā J. Romaņenko 5 gadus dzīvojusi un strādājusi Francijā, Lilles Universitātē apguvusi starpkultūru attiecības un starptautisko projektu menedžmentu un attīstību. Kopš 2.marta viņa ir Valsts administrācijas skolas starptautiskās sadarbības koordinatore. Programmas laikā jauniete pierādīja savas profesionālās zināšanas un prasmes, iegūstot iespēju turpināt darbu VAS arī pēc programmas noslēguma, kas J.Romaņenko sniegs iespēju pēc remigrācijas programmas beigām veicināt VAS starptautiskās sadarbības attīstību.

J.Romaņenko ir jau otra remigrācijas programmas dalībniece, kurai pēc prakses beigām ir iespēja palikt strādāt VAS, 2015. gada programmas stažieris Kristaps Kalns jau veselu gadu sekmīgi turpina strādāt VAS IKT speciālista amatā.
« Atpakaļ
Array Array Array