+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Iespēja pieteikties stipendiju konkursam franču valodas praksei Monsas universitātē

/14.03.2017/

Informējam, ka 2017.gadā Latvijas valsts pārvaldes nodarbinātajiem ir iespēja pieteikties stipendiju konkursam franču valodas praksei ar ievirzi starptautiskajās attiecībās Monsas universitātē, laika posmā no 2017.gada 3.jūlija līdz 15.jūlijam.

Stipendija tiks piešķirta vienam kandidātam, tā paredz mācību izmitināšanas, ēdināšanas izdevumu segšanu, savukārt pārējie izdevumi jāsedz dalībnieka institūcijai vai pašam dalībniekam.
 
Lūdzam izskatīt institūcijas nodarbināto vēlmi un nepieciešamību pilnveidot franču valodas zināšanas, kā arī veicināt kandidātu pieteikšanos.
 
Kandidātu vērtēšanai izvirzīti šādi kritēriji:
•           Darba pieredze diplomātijas vai valsts pārvaldes jomā ar starptautiskajiem jautājumiem;
•           Labas franču valodas zināšanas - mutiski un rakstiski vismaz B1.2 līmenis;
•           Pretendenta karjeras perspektīvas valsts pārvaldē saistībā ar starptautiskiem jautājumiem, kas pamatotas pretendenta motivācijas vēstulē un pieteikuma formā.
 
Priekšroka tiks dota kandidātam, kuram nepieciešama franču valoda darba pienākumu veikšanai sadarbībai ar Starptautisko Frankofonijas organizāciju vai citām starptautiskajām organizācijām, kā arī frankofonām valstīm.
Vērtējot kandidātus, Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga uzaicināt pretendentus uz klātienes intervijām.
 
Iesniedzamie dokumenti:
1.         Pretendenta motivācijas vēstule (franču valodā).
2.         Pieteikuma forma (jāiesniedz franču valodā), kuras VI sadaļā ir institūcijas rakstisks (amats, paraksts, paraksta atšifrējums) apstiprinājums, ka pretendents ir nodarbināts attiecīgajā institūcijā.
3.         Franču valodas zināšanu līmeņa sertifikāta/u kopijas.
 
Dokumentus lūdzam iesniegt Valsts administrācijas skolā, Raiņa bulvārī 4, Rīgā, 303.kabinetā, klātienē vai sūtot pa pastu, vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu vas@vas.gov.lv līdz š.g. 31.martam plkst.17.00.
 
Pieteikuma formas veidlapa.

2016.gada Monsas stipendijas ieguvējas pieredzes stāsts.
  
« Atpakaļ