+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Luksemburgā notika Valsts pārvaldes institūtu un skolu direktoru tīkla sanāksme

/02.11.2015/

Š.g. 26. un 27. oktobrī VAS direktore Edīte Kalniņa piedalījās Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA) sanāksmē Eiropas Savienības Padomes prezidējošā valstī Luksemburgā.

Sanāksmes ietvaros ar citu Eiropas Savienības valstu administrācijas skolu vadītājiem tika pārrunātas vadošās tendences valsts pārvaldē strādājošo mācībās. Kā svarīgākās nepieciešamās mācību jomas tiek atzīmētas līderība un stratēģiskā vadība, sistēmiskā domāšana, inovāciju kultūra organizācijās, dizaina domāšana, atvērtā pārvaldība, politikas plānošana, pārmaiņu vadība un dizains, stratēģiskā cilvēkresursu vadība un zināšanu vadība.
Šajās jomās VAS piedāvā mācību pakalpojumus arī Latvijas valsts pārvaldei.
« Atpakaļ