+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Gruzijas valdības administrācijas vizīte Latvijā

/15.04.2016/

Š.g. 12.aprīlī VAS uzņēma Gruzijas valdības administrācijas un citu iestāžu pārstāvju delegāciju.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar Latvijas pieredzi publiskās administrācijas reformu jomā, kā arī valsts civildienesta vadībā un profesionālajā pilnveidē. Delegācija apmeklēja Valsts kanceleju, Valsts administrācijas skolu, Finanšu ministriju, Pārresoru koordinācijas centru un Ārlietu ministriju.
Valsts administrācijas skola sniedza informāciju par savu lomu valsts pārvaldē, vēsturi, sasniegtajiem rezultātiem, pieredzi Eiropas Savienības mācību īstenošanā, kā arī nākotnes plāniem.
Delegācijā bija Gruzijas Starptautiskā Izglītības centra pārstāvji, kuri nodrošina jaunas ierēdņu skolas izveidi Gruzijā.
Tikšanās rezultātā, Gruzijas Starptautiskās izglītības centra vadītāja izteica vēlmi stiprināt sadarbību, aicinot Valsts administrācijas skolu aktīvi piedalīties Gruzijas ierēdņu skolas izveidē un darbā.
Gruzijas ierēdņu skolas izveide ir cieši saistīta ar Gruzijas valsts pārvaldē notiekošajām reformām. Skola tiek veidota kā esošā Starptautiskās Izglītības centra struktūrvienība, tās galvenais uzdevums būs izstrādāt un noteikt standartus ierēdņu mācībām Gruzijā, kā arī koordinēt ierēdņu profesionālo pilnveidi. 
« Atpakaļ