+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Pirmā pusgada rezultāti

Valsts administrācijas skolā 2014.gada 1.pusgadā mācību kursus noklausījušies 2 694 dalībnieki, tai skaitā 565 dalībnieki apmeklējuši atvērtās lekcijas un diskusijas. Vairāk... >
19.08.2014

Prezidentūras mācības vasarā

Mērķtiecīga gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē Valsts administrācijas skolā norisinās visos Prezidentūras mācību virzienos. Vairāk... >
11.08.2014

Darba grupas sanāksme Romā

Valsts administrācijas skolas direktore 23.jūlijā piedalījās Prezidentūras DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration) darba grupas Troika sanāksmē. Vairāk... >
07.08.2014

Apstiprināti projekti Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmā „Valsts administrācija”

Līdz marta beigām valsts un pašvaldību iestādēm bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus Ziemeļu Ministru padomes biroja Igaunijā administrētajā programmā, kuras galvenais mērķis ir darba metožu uzlabošana valsts pārvaldē. Vairāk... >
19.06.2014

Prezidentūras saturiskās mācības maijā

Pagājis gads kopš Valsts administrācijas skolā norisinājās Prezidentūras centralizēto saturisko mācību pirmā diena. Vairāk... >
26.05.2014

Izglītība - nacionāla un globāla

Š.g. 9.maijā VAS piedalījās konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" un UNESCO Asociēto skolu projekta seminārā "Stratēģiskie mērķi izglītībā - ilgtspējīgai attīstībai". Vairāk... >
10.05.2014

Nominēti kandidāti franču valodas apguves stipendijai

Liene Ramane no Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta un Madara Apsalone no Kultūras ministrijas Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas guvušas iespēju uzlabot rakstisko un mutvārdu komunikāciju franču valodā ar ievirzi starptautiskajās attiecībās Monsas Universitātē šī gada jūlijā. Vairāk... >
25.04.2014

Par līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību

17.aprīlī Valsts administrācijas skolā notika atklātā lekcija, lai uzlabotu prasmes un darbības kompetences ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanai valsts pārvaldē.
Vairāk... >
22.04.2014

Jauns kurss par iekšējās komunikācijas uzlabošanu valsts pārvaldes institūcijās

Aicinām izprast iekšējās komunikācijas nozīmi organizācijas mērķu sasniegšanā un kultūras veidošanā. Efektīva iekšējā komunikācija garantē lēmumu pieņemšanas kvalitāti un nodrošina vienotu izpratni par procesiem un vērtībām organizācijā. Vairāk... >
17.04.2014

Prezidentūras mācības martā

Turpinās franču valodas pavasara semestris, iesācies angļu valodas jaunais semestris un pārējos prezidentūras mācību virzienos apmācīti 400 mācību dalībnieki. Vairāk... >
04.04.2014