+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Iespēja pieteikties semināram „Vācija un Eiropa”

Seminārs tiek organizēts no š.g. 28.novembra līdz 2. decembrim sadarbībā ar Valsts administrācijas Federālo akadēmiju Vācijā. Tā ietvaros būs iespēja iepazīties ar Vācijas konstitucionālo sistēmu, valsts uzbūvi, kā arī Eiropas Savienības politikas īstenošanu Vācijā. Vairāk... >
31.08.2016

Latvijas valsts pārvaldes pārstāve pilnveidoja franču valodu Monsas universitātē

2016.gada aprīlī Valsts administrācijas skola rīkoja stipendiju konkursu valsts pārvaldes darbiniekiem franču valodas pilnveidošanai Monsas universitātē. Stipendiju ieguva Valsts ieņēmumu dienesta Starptautisko attiecību daļas vadītāja Baiba Jurisone. Vairāk... >
18.08.2016

Infografika par VAS mācībām

VAS veiksmīgi noslēdzies īstenoto pamatmācību pirmais pusgads.
Piedāvājam iepazīties ar infografiku ar skaitļiem, faktiem un pieprasītākajām tēmām. Vairāk... >
15.07.2016

Projektu rezultāti Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu konkursā

Š.g. 17. maijā Ziemeļvalstu ministru padome pieņēma lēmumu par Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu pieteikumu apstiprināšanu. Vairāk... >
30.06.2016

Mācības sadarbībā ar Eiropas Administrācijas Skolu

Š.g. 19.maijā Valsts administrācijas skolā norisinās mācību kurss „Eiropas Savienības integrācija vēsturē un stāstos”. Vairāk... >
19.05.2016

Novērtē Igaunijas pieredzi elektronisko dokumentu jomā

Š.g. 16. - 17.maijā Valsts administrācijas skolā norisinājās Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku mācības par elektroniskajiem dokumentiem un to arhivēšanu. Vairāk... >
18.05.2016

Noslēgts līgums par ilgtermiņa sadarbību

Š.g. 11. maijā Valsts administrācijas skolas (VAS) direktore Edīte Kalniņa un Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks parakstīja sadarbības līgumu. Vairāk... >
11.05.2016

Pirmo reizi Latvijā norisinājās reģionālais frankofonais seminārs par ES struktūrfondu vadību

Š.g. 28.-29. aprīlī VAS notika reģionālais seminārs franču valodā “Eiropas Savienības struktūrfondu vadība 2014.-2020. gada plānošanas periodā: aktuālie izaicinājumi un terminoloģijas elementi”. Vairāk... >
02.05.2016

Iespēja piedalīties reģionālā seminārā Vīnē

Seminārs tiek organizēts no š.g.13.- 17. jūnijam Austrijā, Vīnes Diplomātiskajā akadēmijā (DA). Vairāk... >
28.04.2016

Romā norisinājās OECD Valdības skolu tīkla sanāksme

Š. g. 7. un 8.aprīlī Valsts administrācijas skolas direktore Edīte Kalniņa piedalījās konferencē par inovācijām. Vairāk... >
15.04.2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9