+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.10.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.10.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
23.10.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
24.10.201910:00 - 12:30Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
24.10.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Amata aprakstu izstrādes praktikums
24.10.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, formulas, funkcijas, diagrammas, izdruka (Excel 1)
24.10.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
24.10.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
25.10.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
25.10.20199:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.10.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
28.10.201910:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
29.10.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Labbūtība: veselīgas darba vides iespējas un izaicinājumi
29.10.201913:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.10.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi
30.10.201910:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
30.10.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē.
31.10.201910:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
01.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
04.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
05.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
06.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Īsais angļu valodas gramatikas nostiprināšanas kurss
06.11.201910:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
06.11.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
07.11.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
07.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Attālinātās vadīšanas darbnīca
08.11.201910:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
11.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel: datu analīze un vizualizēšana ar Data Model (Excel 5)
12.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
12.11.20199:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Kā sagatavoties intervijai ar medijiem
12.11.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Izdegšanas sindroms
12.11.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
13.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
13.11.201910:00 - 16:15Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
14.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva iekšējā audita veikšana valsts pārvaldē
14.11.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
15.11.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
18.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Vizuālo materiālu veidošana tiešsaistē (Canva.com, Piktochat.com, Postermywall.com)
19.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
20.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
21.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Modernas prezentācijas metodes - Meistarklase
21.11.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Svarīgākās izmaiņas administratīvo pārkāpumu procesa regulējumā.
22.11.20199:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
22.11.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
25.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel diagrammu, grafiku un shēmu veidošana un datu prezentēšana ar Microsoft PowerPoint
26.11.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
27.11.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
28.11.201910:00 - 12:30Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
28.11.201910:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, formulas, funkcijas, diagrammas, izdruka (Excel 1)
28.11.20199:30 - 16:30Uzzināt vairāk
Diplomātiskā angļu valoda
29.11.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
29.11.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Administratīvā pārkāpuma process Administratīvās atbildības likuma ietvarā. Novitātes un lielākie izaicinājumi.
29.11.201910:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Labā prakse risku vadībā
29.11.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
29.11.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Starpkultūru etiķete un komunikācija
29.11.201910:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
02.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interneta efektīvāka izmantošana ikdienas darbā
03.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
04.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle
04.12.201910:30 - 14:30Uzzināt vairāk
E-pastu rakstīšanas darbnīca
04.12.201911:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
05.12.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Laika menedžments
05.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
05.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
06.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iekšējās komunikācijas problēmas
06.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
06.12.201910:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
06.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Vēstuļu rakstīšanas darbnīca
09.12.201911:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Pārmaiņu vadība
10.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: liela apjoma datu analīze ar Data Analysis (Excel 6)
10.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
11.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
11.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)
12.12.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes prezentācijas - SWAY.com, Prezi.com, Infogr.am
12.12.20199:30 - 16:30Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
13.12.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
13.12.201910:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
13.12.201910:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
13.12.20199:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
17.12.20199:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
17.12.20199:30 - 16:30Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
18.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
19.12.201910:00 - 12:30Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
25.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.12.201916:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
01.01.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
06.01.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
08.01.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk