+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Ievads fizisko personu datu aizsardzībā jeb piesardzība nākotnē atmaksāsies!
25.09.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Darba optimizācija Microsoft Word (kā ātri un efektīvi strādāt ar dokumentiem)
25.09.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.No speciālista par vadītāju
26.09.201810:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi
26.09.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Piedāvājumu vērtēšana un līgumu izpildes kontrole – problēmas, kļūdas, ieteikumi
27.09.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
27.09.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
27.09.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
28.09.20189:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas
02.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Laika menedžments
04.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība (1.daļa)
04.10.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
04.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
05.10.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
05.10.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Diplomātiskā angļu valoda
05.10.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
09.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīvas komandas vadības skola vadītājiem
10.10.201810:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Prezentēšanas prasmes angļu valodā (1.daļa)
10.10.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
11.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
11.10.20189:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
11.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Sēžu, sanāksmju protokolēšana
11.10.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
11.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās
12.10.201810:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
12.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva klientu apkalpošana un apkalpošanas standarta ieviešana
12.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
16.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
17.10.20189:00 - 14:00Uzzināt vairāk
"Administratīvais process iestādē"
17.10.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Efektīva komandas sadarbība
18.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Paaudžu atšķirības darbavietā: konflikts vai iespēja?
18.10.20189:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Amata aprakstu izstrādes praktikums
18.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
19.10.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Lietvedības dokumentu izstrāde un noformēšana
19.10.201810:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Rezultatīvu sapulču vadība
19.10.20189:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
19.10.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Prakses aktualitātes publisko iepirkumu strīdos
23.10.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
23.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Administratīvais akts un tā sagatavošana
24.10.20189:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
24.10.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Prezentēšanas prasmes angļu valodā (2.daļa)
24.10.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Dizaina domāšana
25.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva informācijas aprite organizācijās
25.10.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
25.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
25.10.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Komunikācijas problēmas darbā: iemesli un risinājumi
26.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
26.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Jaunākās attīstības tendences Risku vadībā
30.10.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
30.10.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
30.10.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
01.11.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
01.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
01.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
06.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Modernas prezentācijas metodes - Meistarklase
07.11.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Iepirkuma dokumentu sagatavošana soli pa solim
08.11.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Efektīva iekšējā audita veikšana valsts pārvaldē
08.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
08.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Starpkultūru etiķete un komunikācija
09.11.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Attīstības plānošanas dokumentu ietekmes izvērtēšana
09.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Īsais angļu valodas gramatikas nostiprināšanas kurss
09.11.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1)
13.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
15.11.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
15.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
16.11.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Uz riskiem balstīts iekšējais audits. Efektivitāte pretstatā atbilstībai.
16.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
22.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Procesu vadīšana. Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
23.11.201809:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
23.11.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Excel tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
23.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
27.11.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
28.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Stresa menedžments
29.11.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
29.11.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
30.11.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Rakstiskā saziņa
30.11.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Saviesīgu sarunu māksla angļu valodā (Small Talk)
30.11.201810:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
04.12.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
05.12.201810:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīvs vadītājs
05.12.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
06.12.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Laika menedžments
06.12.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint
06.12.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Korupcijas novēršana (valsts amatpersonām un valsts un pašvaldību institūciju jaunajiem darbiniekiem)
06.12.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu juridiskā spēka likums un no tā izrietošās prasības dokumentu oriģinālu, atvasinājumu un dublikātu noformēšanā
07.12.201810:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Infografiku veidošanas praktikums
07.12.201810:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Atklāts konkurss un konkursa procedūra ar sarunām – biežāk sastopamās kļūdas un ieteikumi organizēšanai
07.12.201810:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
11.12.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
13.12.20189:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
14.12.201810:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
14.12.201810:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (SWAY, Prezi.com, Infogram)
18.12.20189:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām)
20.12.201810:00 - 14:00Uzzināt vairāk