+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Vēstuļu rakstīšanas darbnīca

Apraksts

Vēstuļu rakstīšanas darbnīca
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: apgūt prasmes ātri veidot saprotamu vēstules tekstu. izveidot ikdienā ērti lietojamu vēstuļu sagataves.

Mērķauditorija: speciālisti, kuru darbs ikdienā saistīts ar vēstuļu izstrādi, kā arī vadītāji, kuri vēlas uzlabot vēstuļu rakstīšanas praksi iestādē.

Tēmas:
  • Ko gribam pateikt? Saziņas mērķis (informēt par notikumu,  motivēt rīcībai, uzaicināt, izskaidrot, brīdināt, u.c.) Teksta izmaiņas saistībā ar mērķi. Vingrinājumi.
  • Kā sakārtot vēstuli (ievads, pamata daļa, nobeigums)? Struktūras paraugi. Vingrinājumi.
  • Kā viegli uzrakstīt vēstuli, kurā nepieciešams pieminēt normatīvos aktus un sniegt to skaidrojumu? Teksta secība. Vingrinājumi.
  • Kuros gadījumos nepieciešami profesionālo terminu skaidrojumi? Valodas kodējums un iestādes tēls. Vingrinājumi.
  • Kas ir saprotami un nesaprotami teikumi? Kā apzināti izmantot ciešamo un darāmo kārtu? Precīzs vārdu lietojums un stila jautājumi. Vingrinājumi.
  • Rakstiskās saziņas māksla, ievērojot dokumentu izstrādes un noformēšanas reglamentējošos normatīvo aktus. Valsts pārvaldes „skaidrojošā vārdnīca” saziņā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Vērtības, kuras veicina sadarbību  pretstatā birokrātijas un kontroles diskursam. Varas attiecību realizācija vēstulēs un ietekme uz reputāciju.

 
NB! Dalībnieki ir aicināti paņemt līdzi ikdienā rakstāmo vēstuļu paraugus un sagatavot jautājumus.

Dalībnieku ieguvumi: spēja izvērtēt savas iestādes vēstuļu kvalitāti un panākt nepieciešamās izmaiņas, lai komunikācija kļūtu skaidra, saprotama un rezultatīva. Kopīgi ar pasniedzēju izveidoti vēstuļu paraugi, kuri palīdzēs uzlabot iestādes tēlu un sadarbību ar klientiem.
 

Laiks, ilgums, cena

Norises laiks: 11:00 - 16:00

Ilgums: 6 akad.st.

Cena: 68.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes).

18. Oktobris 201911:00 - 16:00Raiņa bulvāris 4, Rīga

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Edīte Kalniņa

Darba pieredze:
Maģistra grāds komunikāciju zinātnē, specializācija organizāciju diskursa analīzē, plaši un dziļi pārzina valsts pārvaldes komunikāciju - piecus gadus strādājusi (2012.-2017.g.) valsts pārvaldes iestādes vadītāja amatā, šobrīd – nodibinājuma „Public Administration Competence Development” valdes locekle. Veidojusi un vadījusi praktiskus rakstiskās komunikācijas seminārus Finanšu, Ekonomikas, Zemkopības, Labklājības, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta un citu iestāžu nodarbinātajiem. Veidojusi kursus un vadlīnijas iekšējā audita speciālistiem dažādās valsts iestādēs un Valsts kontroles revidentiem ziņojumu rakstīšanā.

Kontakti

Mācību koordinatore Līga Griķe
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Liga.Grike@vas.gov.lv 
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs