+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
DISPA tīkls

VALSTS PĀRVALDES INSTITŪTU UN SKOLU DIREKTORU (DISPA) TĪKLS  

1. Tīkla izveidošana

 Pēc 1989. gada vēsturiskajiem notikumiem valsts pārvaldes iestādes atkal apvienotajā Eiropā nolēma izveidot dažādus tīklus savstarpējai sadarbībai un labas prakses un pieredzes apmaiņai. Nozīmīgākais no tiem ir "Eiropas valsts pārvaldes iestāžu tīkls" (EUPAN), ko veido dalībvalstu ģenerāldirektori valsts pārvaldes jomā.

Francijas prezidentūras ietvaros 1995. gada maijā rīkotajā EUPAN sanāksmē tika nolemts lūgt valsts pārvaldes institūtu un skolu direktoriem vēlāk tajā pašā gadā sarīkot savstarpēju sanāksmi.

Atklāšanas sanāksme notika 1995. gada 27. oktobrī Eiropas Publiskās administrācijas institūta (EIPA) telpās Māstrihtā, tajā piedalījās direktori no skolām un institūtiem Eiropas Savienībā (ES), kā arī citām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

2. Tīkla organizācija

 Sākotnēji tīkls tika organizēts pilnīgi neformāli, direktoriem nav pienākums piedalīties, bet lielākā daļa piedalās. Uzplauka savstarpēja ideju apmaiņa, tīkla sanāksmes laika gaitā kļuva regulārākas, pieauga arī apspriesto tēmu dažādība.

Kopš 1997. gada DISPA sanāksmi parasti organizē dalībvalsts, kura ir rotējošā prezidējošā valsts ES Padomē. Kopš Vācijas prezidentūras 2007. gadā sanāksmes parasti sagatavoja "troika", kurā ietilpa iepriekšējo, pašreizējās un divu turpmāko prezidējošo valstu skolas. Eiropas Administrācijas skola arīvienmēr tiek iesaistīta, lai palīdzētu koordinēt tīkla darbības un nodrošinātu noteiktu nepārtrauktības pakāpi.

DISPA ir neformālas saiknes ar EUPAN, bet DISPA neietilpstot šā tīkla oficiālajās struktūrās.

3. Tīkla dalībnieki 

 Tīkla apmērs ir nenovēršami palielinājies, ņemot vērā ES secīgās paplašināšanās kārtas. Papildus uz ad hoc pamata tiek pieaicināti kaimiņvalstu skolu direktori. Piedalās arī EIPA, Eiropas Komisija un kopš tās izveides 2005. gadā – Eiropas Administrācijas skola.

Institūti un skolas ļoti atšķiras savas lomas, statusa, mērķa un finansējuma ziņā. Tās var būt gan komerciālas vai puskomerciālas organizācijas, gan skolas, kas ir valdības struktūras neatņemama sastāvdaļa. Tomēr šī dažādība nemazina savstarpējās sadarbības noderīgumu un neietekmē tīkla dinamiku.

4. Tīkla darbība

 Pieredzes un labākās prakses apmaiņas rezultātā, kas ir DISPA sanāksmju pamats, tā dalībnieki spējuši uzsākt dažādus kopīgus pasākumus uz ad hoc vai pastāvīgāka pamata, ir pasūtījuši pētījumus, izstrādājuši kopīgas mācību programmas, piedāvājuši mācību prakses.

 Dažas no pamattēmām, kas ir izskatītas DISPA sanāksmēs, ir valsts dienesta reforma, augstākā līmeņa pārvaldnieku un vadītāju izglītība un attīstība, jaunas mācību metodes, valsts dienesta ētika, mācību un attīstības programmu ietekmes novērtējums.

 5. Lisabonas līgums

 Līgums padara DISPA darbu svarīgāku nekā jebkad agrāk, ieviešot jaunu kompetenci – "administratīvo sadarbību" –, kas rosina ES iestādes un dalībvalstis vairāk attīstīt savu sadarbību, īpaši akcentējot kopīgos mācību pasākumus kā efektīvu līdzekli šī mērķa sasniegšanai.