+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Blogs

Par svešvalodu mācīšanos

Ikdienā kā svešvalodu pasniedzēja bieži sastopos ar to, ka nodarbību laikā ir daudz jārunā par to, kā jāmācās. Sākumā es par to dusmojos, jo skaidrojumu sniegšana par mācīšanās metodēm, saīsināja nodarbībām paredzēto laiku, taču tagad saprotu, ka es patiešām esmu pasniedzēja un pasniedzēja misija ir mācīt cilvēkiem, kā mācīties. Vairāk... >
13.07.2017

Laiks, sapņi un mācīšanās

Laiks - tas ir galvenais resurss, kas mums dzīvē dots, taču, cik jēgpilni to izmantojam, ir mūsu pašu lēmums un izšķiršanās. Jaunā gadā, pirms skatīties uz priekšu, es katram novēlu atcerēties savus sapņus, arī tos senaizmirstos, kas iemīti zemē stūrī stāv, degunu nodūruši, jo kāds tiem varbūt reiz bija teicis, ka tie nav iespējami... Un tā tie sāka sev neticēt. Paņemiet šos sapņus aiz rokas un pārvērtiet par mērķiem, liekot lietā savu gudrību, pieredzi un spējas. Jūs to varat! Kad sapnis ir kļuvis par mērķi, tam piemīt īpašība radīt enerģiju dzīvei, jēgpilni piepildīt laiku un likt ikdienas darbu gūzmai sakārtoties. Vairāk... >
23.12.2016

Faber est suae quisque fortunae* jeb pārdomas par vienu projektu

Gudri cilvēki mācās no savām kļūdām.
Ļoti gudri cilvēki mācās no citu kļūdām.
Negudri cilvēki nemācās, jo viņiem uzreiz ir visas atbildes.
Vairāk... >
12.07.2016

Pieredze remigrācijas programmā

Vēl pirms 4 mēnešiem mana dzīve gludi ritēja ikdienas ierastajās sliedēs starp Monmartras vēsturisko apkārtni un mūsdienīgo biznesa rajonu La Defense visromantiskākajā un arī visnoslogotākajā pilsētā Francijā – tās galvaspilsētā Parīzē. Brīdī, kad manā dzīvē ienāca jēdziens „remigrācija”, biju dzīvojusi un strādājusi Francijā jau 5 gadus. Vairāk... >
16.06.2016

Par konfliktu vadīšanas mācībām

Savā pasniedzējas darbā bieži novēroju, ka, pieminot konfliktu, tas mācību kursu dalībnieku uztverē saistās vairāk ar negatīvām emocijām, vēlmi izvairīties no sarežģījumiem, sabojātām vai smagām attiecībām, nespēju sasniegt vēlamos darba rezultātus. Vairāk... >
04.04.2016

Atsevišķi secinājumi no valsts pārvaldes pētniecības konsorcija COCOPS pētījumu informācijas

Galvenās pazīmes veiksmīgas valsts pārvaldes darbībai ir publisko pakalpojumu kvalitāte, iedzīvotāju uzticēšanās un valsts pārvaldē nodarbināto sagatavotība, atbildība un motivācija izcili veikt savus darba pienākumus. Vairāk... >
03.12.2015

Izaicinājumi no speciālista kļūstot par vadītāju

Ilgstoši strādājot ar vadītājiem esmu saskārusies ar daudz dažādiem stāstiem par to, kā cilvēki ir uzsākuši savu vadītāja darbu. Vairumam no viņiem tieši pats sākums ir bijis ļoti izaicinošs. Vairāk... >
03.11.2015

Pirmie iespaidi Valsts administrācijas skolā

Jau mazliet vairāk kā četrus mēnešus esmu daļa no Valsts administrācijas skolas (turpmāk – VAS) komandas. Šajā laikā kopā ar kolēģiem esam cītīgi strādājuši un plānojuši vairākus projektus. Vairāk... >
05.10.2015

Jauno mācību gadu sagaidot!

Šajā mācību gadā mums būs svarīgi attīstīt sadarbību ar augstskolām, piesaistot jaunus pasniedzējus un izstrādājot kopīgus mācību kursus, kā arī sadarbojoties starptautiskos projektos. Vairāk... >
01.09.2015

Skats uz klientu - pārmaiņas un izaicinājumi valsts pārvaldē

Klientu apkalpošana iekļauta valdības komunikācijas prioritātēs, tai veltītas koncepcijas, veidoti klientu apkalpošanas standarti un vadlīnijas. Vairāk... >
12.05.2014
1 2