+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
D "Rīcībpolitikas plānošana un ieviešana"
D mācību moduļa „Rīcībpolitikas izstrāde un ieviešana” mērķis: nodrošināt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un amata prasmes rīcībpolitikas izstrādes un ieviešanas jautājumos dažādām darbinieku mērķa grupām valsts pārvaldē.