+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Dalība starptautiskās organizācijās

DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Administration)

Valsts pārvaldes institūtu un skolu direktoru tīkls; direktoru tikšanās divas reizes gadā - prezidējošajā ES valstī.

IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)

Administrācijas skolu un institūtu pasaules asociācija; ikgadēja konference.

IIAS (International Institute of Administrative Sciences)

Starptautiska institūcija ar ikgadēju tikšanos.

SCEPSTA (Standing Conference of European Public Service Training Agencies)

Pastāvīga publiskās pārvaldes apmācību aģentūru apvienība; ikgadēja tikšanās.

Public Administration Mobility Programme of the Council of Ministers of Nordic Countries

Ziemeļvalstu Ministru padomes iniciēta publiskās pārvaldes darbinieku mobilitātes programma, kuras administrēšanā piedalās VAS.