+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”
Mācību kursa modulis: I mācību modulis „Informācijas aprite un tehnoloģijas”

Mācību kursa mērķis: Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas un prasmes par iekšējā normatīvā akta - dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības izstrādi.

Mērķauditorija: Institūciju struktūrvienību vadītāji, darbinieki, kuriem ir pienākums piedalīties dokumentu un arhīvu pārvaldības iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

Tēmas:
  • Iekšējo normatīvo aktu izstrādes normatīvais regulējums.
  • Iekšējo normatīvo aktu izstrādes juridiskā tehnika (terminoloģija, valoda, struktūra).
  • Iekšējo noteikumu „Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība” praktiskā izstrāde saskaņā ar dokumentu un arhīvu pārvaldības jomas normatīvo aktu prasībām (Arhīvu likums, MK noteikumu Nr. 748 ”Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”, MK noteikumu Nr. 749” Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” u.c. prasībām.
 

Izmantojiet, lūdzu, iespēju savlaicīgi pirms semināra iesūtīt lektorei jautājumus!
Praktiskai analīzei līdzi ņemiet Jūsu institūcijā, uzņēmumā  izstrādāto dokumentu un arhīvu pārvaldības kārtību!Dalībnieku ieguvumi: Iegūtas vai papildinātas zināšanas un prasmes iekšējo normatīvo aktu izstrādē. Izpratne par juridiskās tehnikas praktisko piemērošanu izstrādājot konkrētas jomas iekšējo normatīvo regulējumu.


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv
Vārds, uzvārds: Ilga Robežniece

Darba pieredze: Ilgstoša darba pieredze Latvijas Nacionālajā arhīvā- institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu, zvērinātu notāru uzraudzības darbā - lietu nomenklatūru, dokumentu klasifikācijas shēmu, uzziņu sistēmas dokumentu izvērtēšanā, izstrādē un pilnveidē. Dalība dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvo aktu izstrādes darba grupās. Sagatavoti Ministru kabineta 2012.gada 12.novembra noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā” . Izstrādāts personāla tipveida dokumentu glabāšanas termiņu paraugsaraksts. Darbs pilotprojekta ”Elektronisko dokumentu sagatavošana ilglaicīgai un pastāvīgai saglabāšanai” ietvaros Latvijas Nacionālajā arhīvā 2013.gadā.
 

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Pasniegti semināri un kursi: no 2005.gada Valsts administrācijas skolā, no 1995.gada valsts, pašvaldību institūcijās, privātajos uzņēmumos u.c.
 


Izglītība: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds  sabiedrības vadībā
 

Papildu informācija:
  • LBAS kapacitātes stiprināšana ERAF 2007.gada 28.februāris ”Dokumentu pārvaldība”.
  • Ifinanses (internetžurnāls - rakstu sērija), dalība Ifinanses forumos par elektronisko dokumentu pārvaldību un saglabāšanu.
  • Rokasgrāmata – Arhīva darba organizācija, Arhīva normatīvās vides raksturojums, Amata aprakstu izstrāde, Dienas Biznesa izd. (2008.- turpinās).okumentu uzskaite - Bilance, 2006.
  • Žurnāls Mans īpašums Nr.11/12, 2012.Dokumentu nodošana arhīvā.
  • Žurnāls Latvijas arhīvi - Jaunā Arhīva likuma tiesiskais regulējums (2011.).
  • Kā uzrakstīt labu amata aprakstu (26.04.2011.) | Rūtas Putniņas intervija ar I.Robežnieci http://www.lvportals.lv/?menu=doc&id=229176.


Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs
Atvainojiet, reģistrācija šiem kursiem nav pieejama.
Lūdzu sazinieties ar mums.

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv