+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Ieguvumi

  • Kļūstot par VAS pasniedzēju, Jūs nodrošināsiet kvalitatīvus, mūsdienīgus un aktuālus mācību un konsultāciju pakalpojumus valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un privātpersonām. Pievienojoties, Ilgstoša darba rezultātā mēs esam ieguvuši klientu uzticību.
  • Pievienojoties Valsts administrācijas skolas pasniedzēju komandai, kurā ir pieredzējuši valsts pārvaldes eksperti, augstas klases pasniedzēji no uzņēmējdarbības vides un vadošie augstskolu pasniedzēji.
  • Jūsu pasniegtajiem mācību kursiem tiek komplektētas mācību dalībnieku grupas, apzinot valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu mācību vajadzības.
  •  Atbilstoša darba samaksa. Un, ja strādājat valsts pārvaldē, uz Jums attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, kas nosaka, ka: 

 „(4) Amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas celšanas izdevumus Valsts administrācijas skolā sedz normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apmērā. Uz amatpersonu (darbinieku), kura nodrošina kvalifikācijas celšanas apmācības šajā skolā, attiecībā uz šo apmācību veikšanu nav piemērojami amatu savienošanas ierobežojumi. Valsts vai pašvaldības institūcija, kurā amatpersona (darbinieks) pilda amata (dienesta, darba) pienākumus, apmācību veikšanas laikā, kas sakrīt ar darba laiku, saglabā šā panta pirmajā daļā minēto atlīdzību. Amatpersona (darbinieks), kura nodrošina apmācību veikšanu darba laikā, to saskaņo ar tiešo vadītāju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.12.2009., 15.04.2010. un 16.06.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2011.)”