+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Mācību programma jaunajiem vadītājiem

/23.02.2015/

No š.g. 20.februāra līdz 9.aprīlim Valsts administrācijas skola (VAS) īsteno Talantu attīstības programmu valsts pārvaldes jaunajiem vadītājiem.

Mācības un praktiskās nodarbības septiņu nedēļu garumā 16 valsts pārvaldes jaunajiem vadītājiem Talantu attīstības programmas ietvaros vada VAS pasniedzēju komanda. 

Programma attīsta sekojošas kompetences:

- stratēģiskais redzējums,

- rezultātu sasniegšana, 

- līderība, 

- komandas vadīšana, 

- darbinieku motivēšana un attīstīšana, 

- konfliktu vadība, 

- pārmaiņu vadība, 

- lēmumu pieņemšana.

Iegūtās zināšanas un prasmes uzlabos jauno vadītāju sniegumu un palielinās efektīvas vadības iemaņas. Mācības sekmēs iestāžu mērķu sasniegšanu īstermiņā un ilgtermiņā. Ikviens mācību dalībnieks sadarbībā ar programmas mentoru izstrādās profesionālās attīstības darbības plānu talantu attīstības turpināšanai arī pēc programmas apguves.

Mācības tiek īstenotas projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002) 3.3.aktivitātes „Valsts pārvaldes analītisko spēju uzlabošana” ietvaros. Projektu 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.”

 

« Atpakaļ