+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Grupa ir pilna.Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
21.09.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.09.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
22.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Ievads apzinātībā balstītā stresa samazināšanā
22.09.202010:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
22.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel: liela apjoma datu analīze ar Data Analysis (Excel 6)
22.09.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
23.09.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
23.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
23.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.09.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi
24.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Labā prakse risku vadībā (1.daļa)
24.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
24.09.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
24.09.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Kādu kultūru vēlamies savā organizācijā un kā to veidot?: 1.vebinārs: Organizācijas kultūra un tās veidošana. Vadītāja loma.
25.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Labā prakse risku vadībā (2.daļa): Risku praktiskā identificēšana un analizēšana
25.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Procesu vadīšana (1.daļa): Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
28.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Laika menedžments
28.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Efektīvas sapulces klātienē un attālināti
28.09.202010:00 - 13:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.09.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Procesu vadīšana (2.daļa): Procesu un resursu praktiskā analizēšana
29.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Disciplinārā uzraudzība un disciplinārlietu izmeklēšana
29.09.20209:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Elektronisko dokumentu pārvaldība: izstrādāšanas, uzskaites, izmantošanas un glabāšanas kārtība
29.09.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence darba vietā: 2. vebinārs – Stresa vadība, praktiskas metodes
29.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
30.09.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Rakstiskā saziņa
30.09.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.09.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
01.10.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Vadības meistarības pilnveidošana: 2.vebinārs – Kā veidot augsti motivētu personālu?
01.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
02.10.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
02.10.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
05.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Izdegšanas sindroms
06.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti
06.10.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Darba optimizācija programmā Microsoft Word
06.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
06.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence darba vietā: 3. vebinārs – Apzinātības pieeja un metodes
06.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
07.10.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Kādu kultūru vēlamies savā organizācijā un kā to veidot?: 2.vebinārs - Atbildības uzņemšanās kultūras veicināšana.
07.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Iekšējā komunikācija un psiholoģiskais mikroklimats kolektīvā
07.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
08.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, formulas, pamatfunkcijas, diagrammas, izdruka (Excel 1)
08.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
09.10.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Veselības veicināšana darba vietā: 4.vebinārs – Profesionālā izdegšana: kā palīdzēt nenonākt tajā vai atgūties, ja tomēr tā ir piemeklējusi
09.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
09.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
12.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt
13.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Personas datu apstrāde un aizsardzība iestādē
13.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
14.10.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
No speciālista par vadītāju
15.10.202010:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, formulas, pamatfunkcijas, diagrammas, izdruka (Excel 1)
15.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Infografiku veidošanas praktikums
15.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Vadības meistarības pilnveidošana: 3.vebinārs – Kā saņemt un sniegt atgriezenisko saiti klātienē un attālināti?
15.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
19.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
19.10.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Stresa menedžments
19.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
19.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
20.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel funkcijas, tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
20.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
21.10.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Konkursa procedūra ar sarunām un sarunu procedūra – procedūras izvēle un norise
21.10.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Sēžu, sanāksmju protokolēšana
21.10.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Kādu kultūru vēlamies savā organizācijā un kā to veidot?: 3.vebinārs – Psiholoģiskā drošība un tās loma organizācijas kultūras attīstībā.
22.10.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes prezentācijas - SWAY.com, Prezi.com, Infogr.am
22.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
23.10.202010:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
26.10.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
26.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
27.10.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
28.10.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Amata aprakstu izstrādes praktikums
28.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Risku pārvaldības integrēšana organizācijas vadības sistēmā
28.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.10.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē.
29.10.202010:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Piegādātāju atlase – prasības un atbilstības pārbaude
29.10.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
30.10.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Lietišķā etiķete
03.11.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Lietišķā etiķete
03.11.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
03.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
03.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
04.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
04.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
04.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā
05.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Jaunie Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību
06.11.202010:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Administratīvais akts un tā sagatavošana
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Dokumentu klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūras izstrādes praktikums
10.11.202010:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
10.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
11.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
11.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
11.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Projektu vadīšana valsts pārvaldes un pašvaldības iestādēs
12.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Excel funkcijas, tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
12.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
18.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
19.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
20.11.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
23.11.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Pārmaiņu vadība
24.11.202009:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Excel: datu analīze un vizualizēšana ar Data Model (Excel 5)
24.11.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika
25.11.202010:00 - 11:20Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
25.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija un kodolīgs vēstījums e-pastos
25.11.20209:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
25.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
26.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iekšējo normatīvo aktu izstrāde institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā
26.11.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Radošā domāšana un inovācijas valsts pārvaldē
26.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.11.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel datu vizualizācija un prezentēšana ar PowerPoint
01.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence
02.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
02.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
03.12.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Centralizēti iepirkumi. Vispārīgās vienošanās un dinamiskās iepirkumu sistēmas izmantošana.
03.12.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
03.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
07.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: liela apjoma datu analīze ar Data Analysis (Excel 6)
08.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
09.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
09.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
11.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
11.12.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
14.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
15.12.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Datu analīze un vizualizācija ar Power BI
15.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
16.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
17.12.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
21.12.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
21.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
23.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
28.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
30.12.202016:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
04.01.202116:15 - 17:45Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem
06.01.202116:15 - 17:45Uzzināt vairāk