+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Kursu grafiks
Tiešsaistes kurss Efektīva komunikācija ar klientu
09.07.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Grupa ir pilna.Excel funkcijas, tabulas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2)
09.07.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
09.07.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Ievadkurss darbam valsts pārvaldē jaunajiem nodarbinātajiem
10.07.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars
15.07.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3)
04.08.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Organizācijas vadība paaugstināta stresa apstākļos
05.08.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4)
11.08.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Iepirkumu plānošana – kļūdas un ieteikumi
12.08.202010:30 - 12:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Organizācijas vadība paaugstināta stresa apstākļos
12.08.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Lai būtu rezultāts - Pareizie jautājumi pareizajiem cilvēkiem
18.08.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word un Excel
18.08.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Organizācijas vadība paaugstināta stresa apstākļos
19.08.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Informācijas atklātības likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
21.08.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Publiskā pakalpojuma dizaina metodes pielietošana valsts pārvaldē: ieskats
24.08.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Sistēmiska pieeja darbam
25.08.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Klienta konsultanta personības loma efektīvai komunikācijai ar klientu
26.08.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Organizācijas vadība paaugstināta stresa apstākļos
26.08.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Administratīvā pārkāpuma process Administratīvās atbildības likuma ietvarā. Novitātes un lielākie izaicinājumi.
27.08.202010:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Konfliktu un emociju vadīšana darbā ar klientiem/ kolēģiem/ darbiniekiem/ vadību/ sadarbības partneriem
27.08.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Stresa menedžments
28.08.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē
08.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
10.09.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Laika menedžments
10.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Lietišķā etiķete
10.09.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Pārmaiņu vadība
14.09.202010:00 - 13:30Uzzināt vairāk
Efektīvi un pārliecinoši – veiksmīgas publiskās uzstāšanās atslēga
15.09.202010:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
17.09.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Efektīva komunikācija ar klientu
17.09.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Paziņošanas likums un tā normu piemērošanas problēmas
18.09.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
21.09.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
22.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Ievads apzinātībā balstītā stresa samazināšanā
22.09.202010:00 - 12:15Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
23.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvajā procesā piemērojamie vispārējie tiesību principi
24.09.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Labā prakse risku vadībā (1.daļa)
24.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
24.09.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Konflikts kā iespēja un sabiedrotais
24.09.20209:30 - 16:45Uzzināt vairāk
Konkursa procedūra ar sarunām un sarunu procedūra – procedūras izvēle un norise
24.09.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Labā prakse risku vadībā (2.daļa): Risku praktiskā identificēšana un analizēšana
25.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Procesu vadīšana (1.daļa): Procesu mērīšana, analizēšana un optimizēšana
28.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Procesu vadīšana (2.daļa): Procesu un resursu praktiskā analizēšana
29.09.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Rakstiskā saziņa
30.09.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Praktiski paņēmieni stresa un emociju regulēšanai saskarsmē
01.10.202010:00 - 11:30Uzzināt vairāk
Diplomātiskais protokols un etiķete
02.10.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
02.10.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Izdegšanas sindroms
06.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iekšējā komunikācija un psiholoģiskais mikroklimats kolektīvā
07.10.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Pasākumu organizēšana
09.10.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
19.10.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normu piemērošana publiskas personas darbībā
23.10.202010:00 - 16:00Uzzināt vairāk
Administratīvais process iestādē.
29.10.202010:00 - 14:00Uzzināt vairāk
Piegādātāju atlase – prasības un atbilstības pārbaude
29.10.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Lietišķā etiķete
03.11.202010:00 - 15:30Uzzināt vairāk
Tiesību normas, to piemērošana un interpretēšana
03.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Personīgās efektivitātes psiholoģija
04.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Jaunie Ministru kabineta noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību
06.11.202010:00 - 14:30Uzzināt vairāk
Tiešsaistes kurss Darba un privātās dzīves līdzsvars
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Administratīvais akts un tā sagatavošana
10.11.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Ierobežotas pieejamības informācija un tās aizsardzība
20.11.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
23.11.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk
Visaptverošas kvalitātes vadības sistēmas novērtēšanas modeļa – Common Assessment Framework (CAF) - praktiskā piemērošana
25.11.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Emocionālā inteliģence
02.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Administratīvā procesa aktuālie jautājumi
03.12.202010:00 - 13:15Uzzināt vairāk
Centralizēti iepirkumi. Vispārīgās vienošanās un dinamiskās iepirkumu sistēmas izmantošana.
03.12.202010:30 - 14:30Uzzināt vairāk
Plānošana, organizēšana un rezultātu sasniegšana
09.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Vadītājs, kurš iedvesmo
11.12.20209:00 - 16:15Uzzināt vairāk
Iesniegumu likums un tiesu prakse šī likuma normu piemērošanā
11.12.202010:00 - 14:15Uzzināt vairāk
Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā.
15.12.202010:00 - 15:00Uzzināt vairāk
Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde
21.12.202012:00 - 17:00Uzzināt vairāk