+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Administratīvā pārkāpuma process Administratīvās atbildības likuma ietvarā. Novitātes un lielākie izaicinājumi.

Apraksts

Administratīvā pārkāpuma process Administratīvās atbildības likuma ietvarā. Novitātes un lielākie izaicinājumi.
C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”
Mācību kursa modulis: C modulis „Valsts pārvaldes juridiskie jautājumi”

Mācību kursa mērķis: Palīdzēt ikvienam tiesību piemērotājam sekmīgāk un ātrāk apgūt administratīvās atbildības tiesiskā regulējuma izmaiņas, akcentējot kā būtiskākās novitātes, ko līdz šim Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nereglamentēja, tā arī būtiskākās atšķirības, salīdzinot Administratīvās atbildības likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa tiesisko regulējumu.   

Mērķauditorija: Jebkurš interesents ar priekšzināšanām – kā tiesību normu piemērotājs, tā arī potenciālais lietas dalībnieks, īpaši ikviena valsts vai pašvaldību amatpersona, kuras kompetencē ir administratīvā pārkāpuma process, kā arī juristi, kas aizstāv vai pārstāv lietas dalībniekus.

Tēmas:
 • Administratīvā pārkāpuma procesa reformas būtība.
 • Likuma vispārīgie noteikumi.
 • Administratīvais pārkāpums. Atbildība.
 • Administratīvais sods.
 • Administratīvā pārkāpuma procesa principi.
 • Personas statuss procesā.
 • Procesuālās sankcijas un procesuālie piespiedu līdzekļi.
 • Konfiskācija.
 • Procesuālie izdevumi.
 • Procesuālie dokumenti.
 • Izmeklēšanas darbības.
 • Administratīvā pārkāpuma procesa stadijas iestādē.
 • Tiesvedības vispārīgie noteikumi.
 • Ieskats sodu izpildes jautājumos.  


Dalībnieku ieguvumi: Zināšanas par praksē noderīgu informāciju administratīvo pārkāpumu lietvedības jomā.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Inga Putra

Darba pieredze:
Zemgales rajona tiesas tiesnese. Specializējas krimināllietu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā. Tiesnese no 2009.gada jūlija.
Pirms tiesneša karjeras strādāja Valsts ieņēmumu dienestā (Juridiskajā pārvaldē), cita starpā specializējās arī administratīvo pārkāpumu lietās. Darba pieredze saistīta ar administratīvo pārkāpumu lietvedību jau no 2001. gada.

Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
Mācību kursus vada kopš 2011.gada nogales, pamatā Latvijas pašvaldību mācību centrā un Valsts administrācijas skolā, taču sadarbojas arī ar privātiem mācību centriem un dažādām valsts un pašvaldību iestādēm.

Lielākoties vadītie kursi saistīti ar administratīvo pārkāpumu lietvedību, aktualitātēm, tiesu praksi un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
 
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs – Latvijas Policijas akadēmija. 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.
Atsauksmes vēl nav iesūtītas!
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs