+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Tiešsaistes kurss Diplomātiskais protokols un etiķete

Apraksts

Tiešsaistes kurss Diplomātiskais protokols un etiķete
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: Veicināt izpratni par diplomātiskā protokola un etiķetes pamatprincipu pielietošanu darba vidē, sanāksmju un pasākumu organizēšanā, ikdienas situācijās un mūsdienu mainīgajā pasaulē. Attīstīt praktiskās iemaņas un nostiprināt iegūtās zināšanas ar konkrētu situāciju analīzi un piemēru apskati.

Mērķauditorija: Ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot zināšanas par diplomātisko protokolu un etiķeti.

Tēmas:
  • Protokola un etiķetes jēdzieni, galvenie aspekti un pielietošanas principi – pamats un dažādu situāciju konteksts. Protokols un etiķete mūsdienu mainīgajā pasaulē – realitāte, izmaiņas un iespējas.
  • Saskarsmes kultūra. Iepazīšanās un sasveicināšanās pamatprincipi. Uzrunas formas. Ietekme un pielietojums saskarsmē, komunikācijā un uzvedības noteikumos kopumā.
  • Protokols tikšanās organizēšanā. Sanāksmes, pasākumu organizēšanas pamatprincipi un to elementi. Vizīšu protokols.
  • Valsts simbolu etiķete, to nozīme un izmantošana sanāksmēs, pasākumos un vizītēs.
  • Lietišķā etiķete valsts institūcijās. Institūcijas iekšējā etiķete. Uzvedības pamatprincipi. Netiķete.
  • Pirmais priekšstats par sevi. Apģērba etiķete.
  • Ēdiena un galda etiķete – pamatprincipi, realitāte, izmaiņas un iespējamā attīstība.
  • Sadarbība ar ārvalstu partneriem. Galvenie pamatprincipi, kas jāņem vērā. Starpkultūru aspekti.  
  • Protokols un etiķete – attīstība, pielietojums, ietekme un nākotnes izaicinājumi.


Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par diplomātisko protokolu un etiķeti, to nozīmi publiskajā pārvaldē un starptautiskajā vidē, īpaši mūsdienu mainīgajos apstākļos, kā arī galveno pamatprincipu pielietošana un praktisko prasmju attīstīšana pasākumu organizēšanā.  

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 
No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
No 2013. gada pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātē un Ekonomikas un Kultūras augstskolā, vieslektore komunikācijas (t.sk. starptautiskā, stratēģiskā komunikācija) jomā Vidzemes augstskolā, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, dažādām mācību iestādēm, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola, etiķetes un pasākumu organizēšanas jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).
Papildu informācija:
Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Diāna Tuča

Vēlos uzzināt vai arī maija grupa ir pilna, ja ir kāda iespēja, gribu apmeklēt.
Paldies
13.02.2019
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs