+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Projekts “myELVIN"

Projekts ELVIN (EUROPEAN LANGUAGES VIRTUAL NETWORK (Eiropas valodu virtuālais tīmeklis)) ir EK ESF Mūžizglītības programmas projekts KA2 LANGUAGES; DG EAC/31/08; KA2 iedaļā Multilaterālie projekti.

Projekta īstenošanas periods:
2009. gada decembris – 2011. gada decembris (24 kalendārie mēneši).

Mērķi un uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju apgūt svešvalodas sev atbilstošā veidā (metode, temps, saturs, laiks utt., ņemot vērā valodu apguvēju dažādās specifiskās profesionālās intereses);
  • tehnoloģiju pielietojums mācību procesā (izveidot vietni sociālajā tīmeklī ar iespēju sameklēt savu interešu grupu svešvalodas apguvei un papildus iegūt sev nepieciešamu profesionālu informāciju (piem., par valsts pārvaldes sistēmu Portugālē);
  • projekta sasniegto mērķu publiskošana un jauno iespēju popularizēšana, sabiedrības informēšana;
  • plašs pielietojums praksē.

Mērķauditorija:
Studenti; maģistri un doktoranti; valsts pārvaldē strādājošie; visi interesenti.

Dalībnieki:

Projekta iesniedzējs – Kastīlijas-Leonas apgabala Valsts pārvaldes skola (ECLAP)(Spānija)
Tehniskais nodrošinātājs – Korkas Tehnoloģiju institūts (CIT) (Īrija)
Partneris – Salamankas Universitāte (USAL) (Spānija)
Partneris – Koimbras Universitāte (UC) (Portugāle)
Partneris – Nacionālais administrācijas institūts (INA) (Portugāle)
Partneris – Plovdivas Universitāte (PU) (Bulgārija)
Partneris – Korvinas Tehnoloģisko transfēru centrs (Ungārija)
Partneris – Valsts administrācijas skola ( LSPA) (Latvija)
Partneris – Digitalizācijas un interneta asociācija (APROCODI) (Vallalolida, Spānija)
Partneris – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) (Latvija)