+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Starptautiskais piedāvājums
 
 VALSTS ADMINISTRĀCIJAS SKOLA PIEDĀVĀ ĪSUS MĀCĪBU KURSUS
PAR VALSTS PĀRVALDES REFORMĀM UN CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBU LATVIJĀ
  
Mācību kursu mērķis: Sniegt informāciju par Latvijas valsts pārvaldes reformām un to attīstības virzieniem, politikas plānošanas dokumentu, to ietekmes novērtēšanas metodoloģijas izstrādi un koordināciju, valsts pārvaldes struktūru, cilvēkresursu attīstības politiku, kā arī ar Eiropas Savienību saistītu mācību īstenošanu u.c. jautājumiem; pilnveidot zināšanas par cilvēkresursu attīstību un to profesionālās kompetences pilnveidošanas pasākumu organizēšanu mācību jomā, īpaši ar Eiropas Savienību saistītos jautājumos.
 
Mērķauditorija: Austrumu partnerības programmas un Centrālāzijas reģiona valstu Publiskās pārvaldes institūciju augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.
 
Ilgums: 4 - 30 akadēmiskās stundas (1 - 5 dienas)  
 
Tēmas:
1. Valsts pārvaldes attīstība un reformas Latvijā
2. Cilvēkresursu attīstības politika Latvijas valsts pārvaldē  
3. Eiropas Savienības mācību īstenošana Latvijā
   
Dalībnieku ieguvumi:
Iegūts praktisks skatījums par valsts pārvaldes attīstību un reformām vairāk kā 20 gadu periodā, izmantojot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts (kopš 2004.gada) piemēru, kursu dalībnieki var salīdzināt ar situāciju un uzdevumiem valsts pārvaldē savā valstī un gūt vērtīgus secinājumus un ierosinājumus.

Pasniedzēji un eksperti:
Kursa pasniegšanu nodrošina Valsts administrācijas skolas pasniedzēji un vadošie valsts pārvaldes eksperti cilvēkresursu politikas, vadības un projektu vadības jomā ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi mācību organizēšanā un vadīšanā.

 
Kontaktinformācija:
Linda Moše-Možus
Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
Valsts administrācijas skola
Raiņa bulv. 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67225997
linda.mose-mozus@vas.gov.lv