Uzņēmējdarbība un ekonomika

Sākot ar 2019. gada augustu Valsts administrācijas skola piedāvā mērķgrupas iestādes darbiniekiem iespēju apgūt e-mācību programmu «Uzņēmējdarbība un ekonomika». Mācību mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi valsts attīstībā un uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem, īpaši - valsts pārvaldes ietekmi uz uzņēmējdarbību, un nodrošināt zināšanas par aktuālajām globālajām ekonomikas attīstības tendencēm.

att

 

Lai pieteiktos e-mācībām, lūdzam sazināties ar savas iestādes personāldaļu.

Aija Bite

Eiropas Savienības fondu projektu mācību koordinatore
aija.bite [at] vas.gov.lv

E-mācības tiek rīkotas Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

ATT