Finansē Eiropas Savienība logo

Projekta nosaukums: “Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana”

Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola

Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja

Īstenošanas periods: 2023.gada decembris līdz 2026.gada 31.maijs

Projekta finansējums: 1 680 000 EUR (Atveseļošanas fonds) un 286 846 EUR (valsts budžeta finansējums)

Galvenie mērķi: ērta, mūsdienīga un uz lietotāju orientēta mācīšanās un attīstības sistēma (rīks) publiskai pārvaldei līdz 60 000 lietotāju

Projekta rezultātā tiks izveidota jauna mācīšanās un attīstības sistēma, un tajā ietverts:

  • prasmju bibliotēka atbilstoši kompetenču ietvariem;
  • zināšanu un prasmju attīstības rīki;
  • prasmju novērtēšanas rīki vai veidnes (piemēram, prasmju pašnovērtējums, zināšanu pārbaudes rīki mācību procesā un beigās, mācību ietekmes novērtējums ilgtermiņā);
  • ērti un lietderīgi pārskati iestāžu un nodarbināto līmenī;
  • profesionālie forumi.