Statuss:
Citi projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (K projekts).

MĒRĶIS:   Sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu          

DARBĪBAS VIRZIENS:   Īstenot mācības un pieredzes apmaiņas pasākumus Latvijā, t.sk. reģionos, un starptautiskā mērogā
 
Par projekta pasākumiem skatīt Projekta aktualitātes      

OFICIĀLAIS SADARBĪBAS PARTNERIS:   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs          

MĒRĶAUDITORIJA:  

  • kontrolējošās (t.sk. tiesībaizsardzības) institūcijas un Latvijas Republikas Prokuratūra
  • visu ministriju centrālie aparāti
  • citas institūcijas (sk. mērķauditorijas)

E-MĀCĪBAS:   Tiek ieviesti/ izstrādāti e-mācību kursi par ēnu ekonomikas mazināšanas pamatjautājumiem un korupcijas novēršanas pamatjautājumiem          

LATVIJĀ ĪSTENOTIE STARPTAUTISKIE PASĀKUMI:  

  • lekcijas
  • diskusijas
  • semināri
  • konferences

MĀCĪBU STRUKTŪRA:      

att

 

logo