Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir izstrādāta, lai kalpotu par galveno vadlīniju, plānu un atskaites punktu virzībā uz mērķi radīt nepieciešamos priekšnosacījumus…
  Projekts: “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” Projekta īstenotājs: Bērnu aizsardzības centrs Projekta sadarbības partneris: Valsts administrācijas…
  07.05.2024.
  Projekta nosaukums: “Mācīšanās un attīstības sistēmas ieviešana” Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja Īstenošanas periods: 2023.gada decembris līdz 2026.gada 31.maijs Projekta…
  04.02.2024.
    Projekts: “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija”, projekta Nr. 2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001  Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola  Vadošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)…
  14.05.2023.
  Projekta nosaukums: Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja Īstenošanas periods: līdz 2026. gada 31. maijam …
  06.02.2023.
  Projekta nosaukums: Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja Īstenošanas periods: līdz 2026. gada 31. maijam …
  Statuss:
  Citi projekti
  20.10.2022.
  ES programmas Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA202-077571 “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana valsts pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” ietvaros Latvijas Valsts administrācijas skola (LVAS) sadarbībā ar…
  Statuss:
  Citi projekti
  10.11.2020.
  2019. gada nogalē Valsts administrācijas skola, kā vadošais partneris, uzsāka īstenot jaunu ERASMUS+ projektu “DIGISOL - Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem". Projekta mērķis ir izstrādāt mācību kursu par digitālajiem…
  Statuss:
  Citi projekti
  16.09.2020.
  Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" mērķis ir sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences…
  Statuss:
  Citi projekti
  01.09.2020.
  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā (K projekts). MĒRĶIS:   Sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem…