A.Kalviņa

Agita Kalviņa

Direktore
agita.kalvina [at] vas.gov.lv

Darba pieredze

Agita Kalviņa Valsts administrācijas skolas direktore ir kopš 2017. gada. Agitai ir ilgstoša pieredze un ekspertīze organizāciju attīstības, stratēģiskās vadības, pārmaiņu projektu īstenošanā un stratēģiskajā personāla vadībā, kas gūta dažādās Latvijas un starptautiskajās organizācijās.

Iepriekš vadījusi dažādus ar publisko pārvaldi saistītus projektus, bijusi padomniece Eiropas Savienības Integrācijas lietās Latvijas Pašvaldību savienībā, projektu vadītāja un pārraugs Phare Credo projektiem Latvijā. 8 gadus vadījusi Britu padomi Latvijā, kā arī bijusi Britu padomes Reģionālās padomes locekle un Cilvēkresursu pārmaiņu programmas vadītāja.

Akadēmisko un profesionālo pieredzi īstenojusi vadot lekcijas cilvēkattīstības jomā, kā arī vadot maģistra studiju programmu “Personāla vadība” Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”.

Agita ieguvusi maģistra grādu angļu valodā un literatūrā, kā arī apguvusi programmu “Publiskā pārvalde un ievads politzinātnēs” Latvijas Universitātē. Šobrīd turpina promocijas darba izstrādi Latvijas Universitātes Vadībzinātnes doktorantūras programmā, kā arī izstrādā un vada seminārus un kursus par organizāciju un cilvēkresursu attīstību.

Agitas Kalviņas vadībā Valsts administrācijas skola pēdējo gadu laikā ievieš inovatīvas mācības un procesus, kas valsts pārvaldei sniedz iespēju savā darbā izmantot tādas metodes, kā LEAN, Agile. No ārvalstu prakses pārņemts publiskā pakalpojuma dizains, ieviestas jaunas mācību metodes – spēļošana, interaktīvas e-mācības, gadījumu analīze, valsts pārvaldes iekšējo treneru sagatavošana.

Agita brīvi pārvalda angļu un krievu valodas, pašlaik apgūst franču valodu.