+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Tiek īstenoti e-mācību kursi sociālā darba jomā

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Labklājības ministrijas ESF Projektu nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno e-mācības sociālā darba jomā. Vairāk... >
07.08.2020

Jaunums! Vebināru cikli.

Sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas Psihologu biedrību, esam izveidojuši inovatīvas mācības tiešsaistē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas tēmas.

Vairāk... >
07.08.2020

Vebināru cikla "Attālinātā darba vadība un organizācija" ieraksti.

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas Psihologu biedrību maijā valsts pārvaldes darbiniekiem piedāvāja piedalīties četru vebināru ciklā - attālinātā darba vadība un organizācija. Vairāk... >
11.06.2020

Diskusija par noziedzīgiem nodarījumiem un riskiem, kas radušies COVID-19 vīrusa laikā

2020.gada 21.maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu, Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV vēstniecību Latvijā īstenoja tiešsaistes diskusiju “COVID-19, tiesību aizsardzības un Prokuratūras institūciju izaicinājumi: virtuāls apaļais galds”. Vairāk... >
28.05.2020

Tiešsaistes mācības

Esam saņēmuši daudz pozitīvu novērtējumu un pieprasījumu pēc tiešsaistes mācībām, turpinām tās aktīvi īstenot kopā ar labākajiem ekspertiem un pasniedzējiem.
Vairāk... >
15.05.2020

Aktuālā informācija par Valsts administrācijas skolas darbu ārkārtas situācijā

Ņemot vērā 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Valsts administrācijas skola (VAS) informē, ka no 2020. gada 16. marta līdz 12.maijam tiek atcelti visi VAS organizētie klātienes mācību pasākumi. Vairāk... >
13.03.2020

Cien. Valsts administrācijas skolas mācību dalībnieki un apmeklētāji!

Kopš 2019. gada decembra saslimstība ar korona vīrusu COVID – 19 ir skārusi daudzas pasaules valstis, arī Latviju. Lai ierobežotu tālāku COVID – 19 izplatību, lūdzu, veiciet Slimības profilakses centra noteiktos preventīvos pasākumus. Vairāk... >
12.03.2020

Uzsākts jauns ERASMUS PLUS projekts pasniedzējiem

Š.g. 28.-29.janvārī Valsts administrācijas skolā notika projekta "Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem" pirmā partneru transnacionālā tikšanās. Vairāk... >
30.01.2020

Īstenots pieredzes apmaiņas seminārs par noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu

2020.gada 22.-23.janvārī Valsts administrācijas skola īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Noziegumi pret dabas vidi: no izmeklēšanas līdz tiesvedībai”. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vairāku ārvalstu ekspertu pieredzi saistībā ar noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Vairāk... >
27.01.2020

Pieredzes apmaiņas pasākums par kibernoziegumiem un elektroniskajiem pierādījumiem

2019.gada 9.-10. un 12.-13.decembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā, ASV Federālo prokuratūru un Federālo izmeklēšanas biroju īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Kibernoziegumi un elektroniskie pierādījumi”. Pasākumā analizēja jautājumus un diskutēja par kibernoziegumiem, elektroniskajiem pierādījumiem un savstarpējo tiesisko palīdzību kiberlaikmetā. Vairāk... >
13.12.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9