+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Jaunumi

Trauksmes celšanas nākamajam līmenim pamatus liks starptautiskā konferencē

5. un 6. novembrī tiešsaistē notiks konference “Trauksmes celšana: nākamais līmenis”, kurā plānots vērtēt Latvijas progresu un iepazīties ar citu valstu pieredzi trauksmes celšanas jomā, diskutēt par sasniegtajiem rezultātiem Trauksmes celšanas likuma pirmā darbības gada laikā un gaidāmajiem regulējuma pilnveidojumiem. Vairāk... >
13.10.2020

Tiek īstenoti e-mācību kursi sociālā darba jomā

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Labklājības ministrijas ESF Projektu nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īsteno e-mācības sociālā darba jomā. Vairāk... >
07.08.2020

Jaunums! Vebināru cikli.

Sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas Psihologu biedrību, esam izveidojuši inovatīvas mācības tiešsaistē, lai nodrošinātu valsts pārvaldes un pašvaldību nodarbinātajiem iespēju apgūt mūsdienu aktualitātēm atbilstošas praktiskas tēmas.

Vairāk... >
07.08.2020

Vebināru cikla "Attālinātā darba vadība un organizācija" ieraksti.

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un Latvijas Psihologu biedrību maijā valsts pārvaldes darbiniekiem piedāvāja piedalīties četru vebināru ciklā - attālinātā darba vadība un organizācija. Vairāk... >
11.06.2020

Diskusija par noziedzīgiem nodarījumiem un riskiem, kas radušies COVID-19 vīrusa laikā

2020.gada 21.maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu, Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV vēstniecību Latvijā īstenoja tiešsaistes diskusiju “COVID-19, tiesību aizsardzības un Prokuratūras institūciju izaicinājumi: virtuāls apaļais galds”. Vairāk... >
28.05.2020

Tiešsaistes mācības

Esam saņēmuši daudz pozitīvu novērtējumu un pieprasījumu pēc tiešsaistes mācībām, turpinām tās aktīvi īstenot kopā ar labākajiem ekspertiem un pasniedzējiem.
Vairāk... >
15.05.2020

Uzsākts jauns ERASMUS PLUS projekts pasniedzējiem

Š.g. 28.-29.janvārī Valsts administrācijas skolā notika projekta "Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem" pirmā partneru transnacionālā tikšanās. Vairāk... >
30.01.2020

Īstenots pieredzes apmaiņas seminārs par noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu

2020.gada 22.-23.janvārī Valsts administrācijas skola īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Noziegumi pret dabas vidi: no izmeklēšanas līdz tiesvedībai”. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vairāku ārvalstu ekspertu pieredzi saistībā ar noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Vairāk... >
27.01.2020

Pieredzes apmaiņas pasākums par kibernoziegumiem un elektroniskajiem pierādījumiem

2019.gada 9.-10. un 12.-13.decembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā, ASV Federālo prokuratūru un Federālo izmeklēšanas biroju īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Kibernoziegumi un elektroniskie pierādījumi”. Pasākumā analizēja jautājumus un diskutēja par kibernoziegumiem, elektroniskajiem pierādījumiem un savstarpējo tiesisko palīdzību kiberlaikmetā. Vairāk... >
13.12.2019

Īstenots franču valodas reģionālais seminārs

2019. gada 7. un 8. novembrī Valsts administrācijas skolā norisinājās reģionālais seminārs par inovācijām valsts pārvaldē, kurā piedalījās pārstāvji no 5 valstīm. Vairāk... >
08.11.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9