Paplašinātā meklēšana
    Notīrīt filtrus
    Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir izstrādāta, lai kalpotu par galveno vadlīniju, plānu un atskaites punktu virzībā uz mērķi radīt nepieciešamos priekšnosacījumus…
    Projekts: “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” Projekta īstenotājs: Bērnu aizsardzības centrs Projekta sadarbības partneris: Valsts administrācijas…