att

Franču valodas apmācībās tiek īstenotas jaunā Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu 2019. - 2022.gadam ietvaros.

Latvijas valsts budžeta iestāžu (saskaņā ar šo sarakstu) darbinieki var piedalīties apmācībās Latvijas valsts budžeta un Starptautiskās Frankofonijas organizācijas līdzfinansētāja projektā Nr. CAFP/MK/001 “Valsts frankofonā iniciatīva” ietvaros, kas tiek īstenots sadarbībā ar Valsts Kanceleju un Francijas Institūtu Latvijā.

Vispārējā informācija

Piedāvājam apgūt franču valodu valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kuru darba pienākumi saistīti ar starptautiskajām attiecībām. Apmācību mērķauditorija ir valsts pārvaldē nodarbinātie,  kuriem franču valoda ir nepieciešama darbam un/vai kuru darba pienākumi ir saistīti ar starptautisko jautājumu jomu. 

Iesācēji

Iesācēji bez priekšzināšanām (A1.1 līmenis) un ar nelielām priekšzināšanām (A1.2 līmenis) aicināti apgūt franču valodu maksas grupās. Semestra noslēgumā A1.1 un A1.2 līmeņa grupu dalībniekiem ir jākārto rakstiskais un mutiskais pārbaudījums, pēc tā sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegti sertifikāti. Visa semestra garumā tiek vērtēts dalībnieka apmeklējums (ne māzāk kā 50% no visa mācību laika). Sekmīgi pabeidzot A1.2 līmeni, valsts pārvaldes budžeta iestāžu nodarbinātie mācības varēs turpināt nākamajā A2.1 līmenī budžeta grupās. Dalībnieki no citām iestādēm var piedalītes A2.1 - C1.2 līmeņu grupās par saviem vai savas pārstāvētās iestādes līdzekļiem.

Budžeta grupas

Budžeta grupās var pieteikties valsts budžeta iestāžu darbinieki, kuru franču valodas zināšanu līmenis ir vismaz A2.1 un kuriem franču valoda ir nepieciešama darbam un kuru darba pienākumi ir saistīti ar starptautisko attiecību / jautājumu jomu. Lai pieteiktos kādā no bezmaksas grupām ir jāaizpilda pieteikuma forma franču valodā, kurā jānorāda motivācija, kāpēc franču valoda ir nepieciešama darbam. Katru dalībnieka motivāciju izskata Valsts kanceleja un apstiprina dalībnieku iekļaušanu grupās.

A2.1 - C1.2 līmeņos mācības valsts pārvaldes budžeta iestāžu nodarbinātiem tiek finansētas no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ar Valsts Kancelejas atbalstu.

  • Ilgums: Mācības tiek īstenotas pavasara un rudens semestros. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, rīta vai pēcpusdienu grupās, vienas nodarbības ilgums 2 stundas. Kopējais semestra ilgums ir 50 astronomiskās stundas, jeb 25 nodarbības.
  • Mācību maksa

A1.1 – A1.2 iesācēju līmeņos kursu cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem - 190.00 EUR par 50 stundām (3 mēneši), ja par darbinieku maksā viņa iestāde, + PVN 21%, ja dalībnieks maksā kā privātpersona. Maksājums tiek dalīts 2 daļās.

A2.1 – C1.2 līmeņiem mācības ir nodrošinātas Valsts frankofonās iniciatīvas 2019.-2022. gadam ietvaros un ir bezmaksas (attiecās tikai uz valsts pārvaldes budžeta iestāžu nodarbinātiem).

  • Vieta: Mācības notiek Valsts administrācijas skolas telpās, Rīgā, Raina bulvārī 4 un/vai tiešsaistē

Ja iepriekš ir apgūta franču valoda, bet ir bijis vismaz viena gada pārtraukums, vai nav konkrēti zināms līmenis, lūgums norādīt e-pastā, ka nepieciešams līmeņa noteikšanas tests. To būs iespēja kārtot pirms mācību uzsākšanas.

Testēšana 2020.gada rudens sesijai notiks tiešsaistē ar Ev@lang testa palīdzību, iepriekš saņemot uz e-pastu īpašu adresi un piekļuves kodu. Testa rezultāti būs zināmi uzreiz pēc testa.


Skaidrojums kā notiek maiņa no viena līmeņa uz nākamo:
 
A1.1A/B → A1.2A/B (iesācēju maksas grupas)
A1.2A/B → A2.1A/B
A2.1A/B → A2.2A/B
A2.2A/B → B1.1 A/B
B1.1 → B1.2
B1.2 → B2.1
B2.1 → B2.2
B2.2 → C1.1
C1.1 → C1.2

Pieteikšanās pavasara semestrim 2021.gadā ir noslēgusies

Francijas karogs
Francijas karogs