+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Personalizētās mācības
Strauja pāreja uz informācijas sabiedrību būtiski ietekmē publiskās pārvaldes attīstību. Mainās prasības iestāžu vadītāju un darbinieku kompetencēm, kuras pastāvīgi nepieciešams pilnveidot un attīstīt.
 
Valsts administrācijas skola, balstoties uz savu ilgstošo pieredzi, piedāvā personalizētas mācības atbilstoši jūsu iestādes specifikai un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveides vajadzībām.

Sniedzam arī konsultācijas organizācijām par stratēģiju veidošanu, publisko pakalpojuma dizainu, LEAN ieviešanu valsts pārvaldē, kā arī organizācijas un cilvēkresursu attīstības jautājumiem.

Nepieciešamības gadījumā izstrādājam jaunas programmas vai piemērojam esošās mācību tēmas.

Sazinieties ar mums un piesakiet savu personalizēto mācību vajadzību!

Kontakti:
Linda Moše-Možus
Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
tālrunis: 67225997
e-pasts: linda.mose-mozus@vas.gov.lv


2019.gadā organizējām personalizētās mācības 25 dažādām organizācijām (valsts, pašvaldību, privātiem uzņēmumiem, kapitālsabiedrībām), kopējais dalībnieku skaits 1785. Pēdējā pusgada mācību kursu kopējais novērtējums ir 8,6.

Pieprasītākās tēmas:
Vadības prasmju jomā:
 • Efektīvas (komandas) vadības skola vadītājiem;
 • Koučings kā vadības instruments;
 • Darbības stratēģijas plānošana;
 • Pārmaiņu vadība;
 • Risku un krīzes vadība;
 • Nākotnes vadītājs;
 • Vadības prasmju uzlabošana;
 • Organizācijas situāciju simulācijas spēle “Līderības spēks”.

Valsts pārvaldes juridiskajos jautājumos:
 • Dokumentu pārvaldība. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas juridiskie aspekti;
 • Publisko iepirkumu procedūru organizēšana un veikšana;
 • Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās;
 • Ierobežotas pieejamības informācija, tās aizsardzība;
 • Administratīvās atbildības likums. Novitātes administratīvās atbildības piemērošanā;
 • Administratīvais akts un administratīvais process;
 • Administratīvo lietu departamenta tiesu prakse.

Valodās:
Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem.
Komunikācijas prasmju, psiholoģijas un dizaina domāšanas jomā:
 • Efektīva komunikācija ar klientu;
 • Efektīva klientu apkalpošana un apkalpošanas standarta ieviešana;
 • Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?
 • Modernas prezentācijas metodes – Meistarklase;
 • Publiskā uzstāšanās;
 • Veiksmīga saruna ar medijiem un prezentācijas prasmju uzlabošana;
 • Rakstiskā saziņa;
 • Analītiskā domāšana;
 • Diplomātiskais protokols un etiķete;
 • Publiskā pakalpojuma dizains;
 • Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija;
 • Personīgās efektivitātes psiholoģija profesionālajā un personīgajā dzīvē;
 • Emocionālā inteliģence un tās vadīšana;
 • Laika menedžments;
 • Stresa menedžments;
 • Izdegšanas sindroms;
 • Plānošana un organizēšana;
 • Procesu vadīšana, mērīšana, analizēšana un optimizēšana;
 • Dažādības vadība.

Informācijas tehnoloģiju jomā:
Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3); 
Escel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki (Excel 4).