att

Strauja pāreja uz informācijas sabiedrību būtiski ietekmē publiskās pārvaldes attīstību. Mainās prasības iestāžu vadītāju un darbinieku kompetencēm, kuras pastāvīgi nepieciešams pilnveidot un attīstīt.

Valsts administrācijas skola, balstoties uz savu ilgstošo pieredzi, piedāvā personalizētas mācības atbilstoši jūsu iestādes specifikai un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveides vajadzībām.

Sniedzam arī konsultācijas organizācijām par stratēģiju veidošanu, publisko pakalpojuma dizainu, LEAN ieviešanu valsts pārvaldē, kā arī organizācijas un cilvēkresursu attīstības jautājumiem.

Nepieciešamības gadījumā izstrādājam jaunas programmas vai piemērojam esošās mācību tēmas.

Sazinieties ar mums un piesakiet savu personalizēto mācību vajadzību uz e-pastu macibas@vas.gov.lv!