Maksas kursi

Valsts administrācijas skola (VAS) ir uzsākusi pārmaiņu procesu, lai nodrošinātu publiskajā pārvaldē vienotu un sistemātisku zināšanu pārvaldības sistēmu, radot pamatu zināšanu radīšanai, iegūšanai, uzkrāšanai, pārnesei un efektīvai izmantošanai. VAS, balstoties uz ilgstošo pieredzi, sniedz atbalstu valsts pārvaldē un pašvaldībās nodarbinātajiem pilnveidot individuālās mācību un attīstības vajadzības.
Maksas kursos piedalās dalībnieki no dažādām iestādēm, kas papildus mācību procesam, veicina iespēju dalīties ar savstarpējo pieredzi, veidot jaunus sadarbību.

Mācību metodes – lekcijas, diskusijas, darbs grupās, pieredzes apmaiņa, gadījumu analīze, situāciju simulācijas, spēles u.c.
Mācību īstenošana notiek – klātienē, tiešsaistē un e-mācību formā.

Saziņai par maksas kursiem:

Anete Pērkone

Mācību eksperte
anete.perkone [at] vas.gov.lv

Dace Abizāre

Mācību koordinatore
dace.abizare [at] vas.gov.lv