Valsts administrācijas skola ikvienam interesentam piedāvā arī bezmaksas mācības par aktuālām tēmām.

Regulāri tiek piedāvātas bezmaksas mācības šādās tēmās:

  • "IT drošība darba vietā" (informācijas tehnoloģiju drošības veidošanas pamatprincipi un to praktiskā ievērošana)

  • "Ārējo normatīvo aktu projektu izstrāde" (jauniem valsts pārvaldes darbiniekiem par ārējo normatīvo aktu projektu izstrādes jautājumiem).

  • "Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" (valsts amatpersonām par likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem valsts amatpersonām, kā arī par ētiskumu).