Finansē Eiropas Savienība logo

Projekts: “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija”, projekta Nr.2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001 

Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola 

Vadošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 

Īstenošanas periods: līdz 2026. gada 1. jūnijam 

Projekta finansējums: 8 250 000 eiro no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda investīcijām, papildus līdz 1 403 355 eiro no valsts budžeta PVN segšanai 

Mērķa grupa:  

Publiskās pārvaldes (valsts un pašvaldību) darbinieki: valsts tiešās pārvaldes iestādes, neatkarīgās iestādes, pašvaldību administrācijas, iestādes un aģentūras.  

Galvenie mērķi: 

 • Veicināt publiskās pārvaldes digitālo transformāciju digitālajam laikmetam atbilstošas politikas un pakalpojumu ieviešanā. 
 • Padziļināt publiskās pārvaldes darbinieku digitālās prasmes un kompetences, tostarp ietverot digitālo pārmaiņu plānošanu un vadību, pakalpojumu pārvaldību, digitālo tehnoloģiju efektīvu izmantošanu (piemēram, datu analītiku un dažādus digitālos rīkus), IKT projektu vadību, digitālo infrastruktūru pārvaldību un kiberdrošību. 
 • Izveidot vienotu kompetenču ietvaru digitālo prasmju novērtēšanai, mācību vajadzību identificēšanai, plānošanai un novērtēšanai. 

Projektā paredzētās aktivitātes: 

 • Digitālo kompetenču ietvara un mācību ietekmes novērtējuma izstrāde.  
 • Mācību ceļa karšu un programmu izstrāde, ieviešana un īstenošana.  
 • Mācības un attīstības pasākumi digitālo prasmju apguvei un digitālajai transformācijai iestādēs, tostarp mentoru atbalsts pārmaiņu vadībā.   
 • Maza apjoma mācību projektu un funkcionālu prototipu izstrāde jaunu tehnoloģiju izmantošanas aprobēšanai publiskajā pārvaldē. 

Rezultāti: 

 • Līdz projekta beigām nodrošinātas daudzveidīgas mācības un attīstības pasākumi vismaz 62 900 publiskās pārvaldes dažādu līmeņu un specialitāšu darbiniekiem publiskās pārvaldes digitālās transformācijas sekmēšanai. 
 • Projekta ietvaros izstrādāti līdz 20 e-kursiem patstāvīgai un ilgstoši pieejamai dažādu digitālo prasmju apguvei. 
 • Izveidots Latvijas publiskajai pārvaldei pielāgots digitālo kompetenču ietvars un mācību ietekmes novērtējuma sistēma. 
 • Projekta īstenošanā tiek nodrošināta ciešā sadarbībā ar jomas labākajiem ekspertiem un pasniedzējiem, starptautiskiem sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm.