Valsts administrācijas skolas reglaments un nolikums: