att

 

Valsts administrācijas skolas reglaments un nolikums: