Finansē Eiropas Savienība logo

Projekta nosaukums: Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana

Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola

Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja

Īstenošanas periods: līdz 2026. gada 31. maijam

Projekta finansējums: 1 800 000 eiro no Atveseļošanas fonda, papildus 302 400 eiro no valsts budžeta PVN segšanai

Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes darbinieki

Galvenie mērķi:

Modernizēt publisko pārvaldi, padarot to efektīvāku un pieejamāku.

Attīstīt publiskās pārvaldes profesionālās kompetences.

Samazināt administratīvo slogu un paaugstināt sabiedrības uzticību valsts pārvaldei.

Plānotās aktivitātes:

Profesionālo kompetenču ietvaru un mācību programmu izstrāde un pilnveide.

Apmācību, semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas organizēšana.

Rezultāti:

  • Līdz 2026. gadam apmācīti 20 011 publiskās pārvaldes darbinieki.
  • Izstrādāts kompetenču ietvars un mācību programmas līdz 2023. gada beigām.
  • Uzlabotas publiskās pārvaldes vadītāju kompetences un nodarbināto iesaistīšanās līmenis.

Projekta īstenošanā tiek nodrošināta cieša sadarbībā starp valsts un pašvaldību iestādēm.


Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšanas mērķgrupas iestādes

Saziņai 

Aija Bite

Mācību eksperte
aija.bite [at] vas.gov.lv