Finansē Eiropas Savienība logo

Projekta nosaukums: Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība

Projekta īstenotājs: Valsts administrācijas skola

Atbildīgā institūcija: Valsts kanceleja

Īstenošanas periods: līdz 2026. gada 31. maijam

Projekta finansējums: 600 000 eiro no Atveseļošanas fonda, papildus 100 800 eiro no valsts budžeta

Mērķa grupa: Publiskās pārvaldes darbinieki

Galvenie mērķi:

Veicināt modernas un efektīvas publiskās pārvaldes attīstību, stiprinot valsts, plānošanas reģionu un pašvaldību institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju interešu konflikta novēršanai, integritātes un pretkorupcijas novērtējuma uzlabošanai.

Plānotās aktivitātes:

Kompetenču ietvara un kompetenču attīstīšanas programmmas izstrāde.

Mācību, semināru, e-mācību un pieredzes apmaiņas organizēšana.

Rezultāti:

Līdz 2026. gadam apmācīti 16 232 valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātie.

Izstrādāts kompetenču ietvars un mācību programma.