Iekšējo auditoru sertifikācija

Valsts administrācijas skola (turpmāk - VAS) nodrošina valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikāciju saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru noteikumiem Nr.238 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība".

Iekšējo auditoru pārbaudījums

Nākamais pārbaudījums notiks 23.11.2021., plkst.11.00, Valsts administrācijas skolā, 401.telpā.

Informācija rakstot uz e-pastu vas@vas.gov.lv