Iekšējo auditoru sertifikācija

Valsts administrācijas skola (turpmāk - VAS) nodrošina valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikāciju saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru noteikumiem Nr.238 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība".

VAS divas reizes gadā – maijā un novembrī, organizē iekšējo auditoru sertifikācijas pārbaudījumu (turpmāk - Pārbaudījums).

Lai iegūtu sertifikātu auditors (kandidāts), kārto Pārbaudījumu klātienē. Pārbaudījuma ilgums 4 astronomiskās stundas. Pārbaudījuma laikā kandidātiem rakstiski jāatbild uz 125 jautājumiem. Kandidātiem, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr.307 „Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība”, ir izsniegts pirmā līmeņa sertifikāts, pārbaudījuma laikā rakstiski jāatbild uz 100 jautājumiem. 

Pārbaudījuma vieta - Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4, Rīga.

Pieteikšanās Pārbaudījumam līdz kārtējā gada 15.aprīlim vai 15.oktobrim.

Pirms pārbaudījuma pretendentiem tiek organizētas bezmaksas konsultācijas.

Linda Moše-Možus

Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
linda.mose-mozus [at] vas.gov.lv