Iekšējo auditoru sertifikācija

Valsts administrācijas skola (turpmāk - VAS) nodrošina valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikāciju saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru noteikumiem Nr.238 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība".

Informācija rakstot uz e-pastu vas@vas.gov.lv