Iekšējo auditoru sertifikācija

Valsts administrācijas skola (turpmāk - VAS) nodrošina valsts pārvaldes iekšējo auditoru sertifikāciju saskaņā ar 2013.gada 30.aprīļa Ministru noteikumiem Nr.238 "Iekšējo auditoru sertifikācijas kārtība".
 

Informējam, ka pašlaik notiek iekšējo auditoru sertifikācijas procesa pilnveide, līdz ar to 2021.gadā sertifikācijas pārbaudījumi netiek organizēti.

Linda Puriņa

Mācību un resursu pārvaldības daļas vadītāja
linda.purina [at] vas.gov.lv