Mācību kursa mērķis: Pilnveidot mācību dalībnieku komunikatīvo kompetenci angļu valodā, gan attīstot prasmes pielietot jau esošās angļu valodas zināšanas, gan apgūstot jaunas zināšanas (leksika, gramatika) ar praktisku vingrinājumu palīdzību interaktīvā vidē. Veidot un nostiprināt mācību dalībnieku pārliecību par savām komunikatīvajām spējām un izaugsmes iespējām attiecībā uz valodas pielietošanu. Apgūt jaunas pašmācīšanās metodes, kas nodrošinātu zināšanu un prasmju pilnveidi arī pēc kursa periodā.

Mērķauditorija: Valsts pārvaldes/ pašvaldību nodarbinātie, kuri vēlas pilnveidot profesionālās angļu valodas zināšanas. Mācības var apmeklēt arī privātpersonas un uzņēmumu pārstāvji.

 • Sanāksmju un diskusiju valoda gan tiešsaistē, gan klātienē.
 • Jautājumu uzdošana un to atbildēšanas stratēģijas.
 • Sarunu partnera pārtraukšanas stratēģijas.
 • Strukturēta prezentācija (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Argumentēta runa (par mācību dalībnieka izvēlētu tēmu).
 • Apgalvojumu izteikšana un sava viedokļa pamatošana.
 • Sarunu vešana. Ielūgumu, piedāvājumu izteikšana, pieņemšana un noraidīšana.
 • Pasākumu atklāšanas runas.
 • Norādījumu došana un saņemšana, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana.
 • Pateicības runas.
 • Darījuma brauciens (lidostā, lidmašīnā, viesnīcā, restorānā, konferenču centrā).
 • Ārzemju partneru uzņemšana, dienas kārtība.
 • Vietas raksturojums.
 • Elektroniskā saziņa un vēstuļu rakstīšana.
 • Terminoloģija normatīvajos aktos.
 • Normatīvo aktu skaidrošana ar piemēriem.
 • Diplomātiskā angļu valoda.
 • Citas mācību dalībnieku ieteiktas tēmas.

(Tēmas sarežģītības pakāpe un dziļums atkarīgs no mācību dalībnieku angļu valodas zināšanu līmeņa, kas tiek noteikts pirms mācību uzsākšanas.)

  Dalībnieku ieguvumi
  • Uzlabota komunikatīvā kompetence salīdzinoši īsā laika posmā;
  • iegūta drošības sajūta brīvi pielietot angļu valodu ar darbu saistītās standarta situācijās;
  • apgūta un nostiprināta angļu valodas gramatika un leksika;
  • palielināts vārdu krājums;
  • attīstītas pašmācīšanās un mācīšanās prasmes;
  • paaugstināta valodas lietotāja pašapziņa.
  Laiks, ilgums, cena

  Mācības notiek divas reizes gadā pavasara (februāris-jūlijs) un rudens (septembris-janvāris) semestrī.

  Mācību ilgums: 60 akadēmiskās stundas

  Cena: 300,00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes) tiešsaistē

  Pasniedzējas

  Vita Valdmane, Silvija Sīmane, Madara Miglāne, Aija van der Pola un Anitra Ambrosa – pasniedzējas ir ar lielu profesionālās angļu valodas pasniegšanas pieredzi, kas gūta, īstenojot mācību programmas valsts iestāžu, privātstruktūru un augstskolu darbiniekiem, kā arī īstenojot Britu padomes apmācības projektus. Sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īsteno mācību programmu „Profesionālās angļu valodas mācības valsts pārvaldes darbiniekiem” kopš 2013.gada.

  Pieteikšanās

  Reģistrācija 2023.gada pavasara semestrim notiek līdz 2.februārim Mācību pārvaldības sistēmā.

  Pasniedzējas Vitas Valdmanes raksts par to kā mācīties svešvalodu

  Valodu zināšana ir līdzīga puzles spēlei, kuras savietojamiem gabaliņi ir: leksika, gramatika, spēja izteikties un pasniedzēja izvēlētais apgūšanas veids, lai zināšanas ar laiku nepazūd. Pateicoties VAS angļu valodas piedāvātajai programmai un pasniedzējas izvelētajai metodei, man izdevās sistematizēt un pilnveidot gan vārdu krājumu, gan rakstiskās iemaņas, kā arī praktizēt sarunvalodu, komunicējot ar kursabiedriem.

  (Martins Olekšs, Saeima)


  Mani iemesli pievienoties Valsts administrācijas skolas profesionālās angļu valodas kursiem izrādījās stāsts par pārliecību un apzinātību, kurai ir milzu nozīme svešvalodas niansētā apgūšanā un brīvā pielietošanā. Vitas Valdmanes vadītās nodarbības nav tikai informācijas nodošanas un zināšanu pārbaudes ping-pongs, bet dažādu mācību metožu platforma, kurā katram grupas dalībniekam tiek garantēta cieņpilna un atbalstoša vide. Tas savukārt ir tiešākais ceļš uz nekavētu progresu. Sevišķi vērtību saskatīju sabalansētajā mācību saturā, kurā uzmanība tika pievērsta vienlīdzīgi visu četru valodas pamatprasmju - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas izkopšanai savā profesionālajā darbībā tūlītēji pielietojamā veidā. Kā pievienota vērtība un nozīmīgs ieguvums izrādījās augsti motivēto grupas dalībnieku klātbūtne, kuru zināšanas, profesionālā pieredze un savstarpējā domapmaiņa palīdzēja ne tikai angļu valodas attīstīšanā, bet arī sava redzesloka paplašināšanā, jo nodarbību tematiskie materiāli bija sociāli un politiski aktuāli.

  ( Sintija Siliņa, Kultūras ministrija)


  Angļu valodas nodarbības VAS ir lieliskā iespēja uzlabot un pilnveidot savas valodas prasmes, praktiskā veidā apgūstot jauno, daudz darbojoties patstāvīgi un grupā.

  Angļu valodas pasniedzēja un Vita Valdmane radoši un smalki piemeklē atbilstošu tematiku, ņemot vērā grupas dalībnieku profesionālo nodarbošanos un intereses. Tas palīdz īpaši lietderīgi uzreiz pielāgot iegūtās jaunās zināšanas darba specifikai.

  Ar lielu prieku gaidīju katru nākamo nodarbību, jo mācību gaitā, pateicoties pasniedzējas Vitas īpašajai pieredzei un aktivitātēm, izveidojās draudzīga un uz sadarbību orientēta komanda. Pateicoties regulārai valodas apguvei uzlabojās ne tikai lingvistiskās zināšanas, bet arī interese pētīt un izzināt, prasme veidot saturīgas prezentācijas un drosme pārliecinoši publiski uzstaties.

  Noteikti rekomendēju Profesionālās angļu valodas kursus VAS.

  (Kristīna Štrausa, Saeima)


  VAS piedāvātā angļu valodas kursa apguve ir lieliska iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas, koncentrētā formā fokusējoties uz tieši ikdienas darbā noderīgām lietām. Īpaši uzrunāja kursa saturs, ar mērķi paaugstināt komunikācijas kompetenci, ne tikai mutvārdu saziņā, bet, jo īpaši, rakstveida saziņas formā. Varu ieteikt apgūt šo kursu visiem tiem, kuriem ir svarīga efektīva komunikācija aktuālos jautājumos. Mani uzrunāja tas, ka netiek izmantots ”gramatikas grāmatu” formāts, bet gan pasniedzēja meistarība izjust katra studenta prasmju līmeni un kursa saturu piepildīt ar pēc būtības ikdienas darbā pielietojamām reālām tēmām. Mācību stundu ietvaros tiek papildināts vārdu krājums ļoti vieglā veidā – nemanāmi atkārtojot apgūtos vārdus, līdz zemapziņa jau tos zina. Tāpat tiek atkārtota jau zināmā gramatika un apgūta jauna, vienlaikus notiek nemitīga runas prasmes attīstīšana, iesaistot pilnīgi visus studentus. Īpašs paldies manai pasniedzējai Vitai Valdmanei!

  (Monta Oga, Iepirkumu uzraudzības birojs)


  2021.gada beigās piedalījos Valsts administrācijas skolas organizētajās mācībās "Profesionālā angļu valodas valsts pārvaldes darbiniekiem" pie pasniedzējas Vitas Valdmanes C1 (augstākais) līmenī. Vēlos izteikt atzinību par Valsts administrācijas skolas organizēto kursu kvalitāti un pasniedzējas Vitas Valdmanes profesionalitāti.

  Angļu valodas mācību programma bija vispusīga un vērsta uz lietišķās angļu valodas praktiskajiem aspektiem. Mācību laikā visa komunikācija gan ar pasniedzēju, gan citiem mācību dalībniekiem notika tikai angļu valodā. Pasniedzēja prasmīgi organizēja mācības tā, ka katram nodarbības laikā bija iespēja aktīvi komunicēt un pielietot apgūto vielu. Tāpat mācību laikā tika demonstrēts apgūtās vielas pielietojums ikdienas komunikācijā, veidojot dažādu dzīves situāciju atainojumus. Mācību laikā iegūtās prasmes izmantoju ikdienas komunikācijā, sarakstē, kā arī vadot sanāksmes un prezentācijas.

  Vitas Valdmanes vadītajās nodarbībās vienmēr valdīja pozitīva atmosfēra, kas veicināja angļu valodas apguvi un piepildīja stundas ar pozitīvām emocijām. Liels paldies Jums par to!

  (Vita Šteina, Maksātnespējas kontroles dienests)

  Dace Abizāre

  Mācību koordinatore
  dace.abizare [at] vas.gov.lv