att

Valsts administrācijas skola

Valsts administrācijas skola (VAS) ir lielākais mācību centrs valsts pārvaldē nodarbinātajiem.
VAS dibināta 1993. gadā un ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu mācību un konsultāciju piedāvājumu, kas vērsts uz valsts pārvaldē nodarbināto aktuālajām un nākotnes vajadzībām, lai palīdzētu sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.
 
2019. gadā Valsts administrācijas skolas mācībās un pasākumos piedalījās 11 976 dalībnieku

Organizācija, kas mācās – tas ir Valsts administrācijas skolas mērķis un vadmotīvs, ieviešot pārmaiņas mācīšanās kultūrā valsts pārvaldē kopumā un katrā institūcijā atsevišķi. Priecē tas, ka aizvien vairāk iestāžu, plānojot darbības stratēģiju, mērķu sasniegšanu, iegulda resursus savu darbinieku attīstībā, jo tikai nepārtraukta attīstība sniedz iespēju tiekties uz izcilību. Ikdienā redzam, ka aizvien vairāk iestāžu vadītāju izprot, ka darbinieku kompetenču attīstība ir atslēga uz iestādes efektivitāti un produktivitāti, kā arī komandas motivēšanu un stiprināšanu.

Valsts administrācijas skola mācību procesā pielieto ne tikai klasiskas teorijas lekcijas, bet arī aizvien vairāk jaunu un inovatīvu metožu - savstarpēju pieredzes apmaiņu, gadījumu analīzi, koučingu, individuālā atbalsta sniegšanu vadītprasmju attīstībai, organizāciju situāciju stimulācijas, kuru laikā valsts pārvaldes nodarbinātie var iejusties uzņēmēju “ādā”, kas sniedz iespēju uzlabot pakalpojumu kvalitāti, mazināt administratīvo slogu. 2019.gads iezīmējas arī ar jaunu interaktīvu e-kursu izstrādi, kas papildināti ar klātienes mācībām, diskusijām, mācīšanos no citu pieredzes, praktizējot jaukto metožu mācību procesu.

Mēs esam lepni un gandarīti, ka īstenoto mācību rezultātā atsevišķās iestādēs uzsākta LEAN un publiskā pakalpojuma dizaina metožu izmantošana, lai paaugstinātu efektivitāti, vienkāršotu procesus un pilnveidotu pakalpojumus. 

2020. gadā turpināsim valsts pārvaldes iekšējo pasniedzēju - mentoru tīkla izveidi un sagatavošanu, lai esošie eksperti ar plašo zināšanu un pieredzes bagāžu spētu ar tām profesionāli dalīties ar saviem kolēģiem. Mums šķiet būtiski mācīties vienam no otra un no labākajiem šajā sektorā. 2020.gadā VAS prioritārās mācību tēmas  - digitālas prasmes, talantu vadība un politikas dizaina prasmes.

2020.gadā sadarbībā ar Valsts kanceleju turpināsim darbu pie valsts pārvaldes nodarbināto mācību stratēģijas izveides, lai palīdzētu nodarbinātajiem attīstīt zināšanas un prasmes, kas atbilst nākotnes vajadzībām. To nodrošināsim ar jaunām metodēm, pieejām un tehnoloģiju ieviešanu, radot modernu un motivējošu mācību vidi, tādejādi veicinot sistemātisku zināšanu pārvaldību un pārnesi.

2020. gada pavasaris ir ievads pārmaiņu gadam  visiem - gan individuālajā, gan sabiedrības un organizāciju līmenī. Visvieglāk jēgu ir saprast krīzēs, pārmaiņās, satricinājumos. Valsts administrācijas skola ar saviem pakalpojumiem turpinās sniegt atbalstu, lai palīdzētu institūcijām virzīties uz nolūka virzītu organizāciju – lai mēs kā valsts pārvalde būtu gatavi sniegt labāko sabiedrībai, balstoties uz ētiku un vīziju. Katrs vadītājs ir atbildīgs radīt nolūku un jēgu savai komandai. Lai to izdarītu, vadītājam ir jāapzinās savs iekšējais ētikas un morāles kompass, kā arī patiesa gatavība sniegt labāko iespējamo komandai, klientam un sabiedrībai kopumā.