att

Valsts administrācijas skola

Valsts administrācijas skola (VAS) ir lielākais mācību centrs valsts pārvaldē nodarbinātajiem.
VAS dibināta 1993. gadā un ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu mācību un konsultāciju piedāvājumu, kas vērsts uz valsts pārvaldē nodarbināto aktuālajām un nākotnes vajadzībām, lai palīdzētu sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.
 
Organizācija, kas mācās – tas ir Valsts administrācijas skolas mērķis un vadmotīvs, ieviešot pārmaiņas mācīšanās kultūrā valsts pārvaldē kopumā un katrā institūcijā atsevišķi. Priecē tas, ka aizvien vairāk iestāžu, plānojot darbības stratēģiju, mērķu sasniegšanu, iegulda resursus savu darbinieku attīstībā, jo tikai nepārtraukta attīstība sniedz iespēju tiekties uz izcilību. Ikdienā redzam, ka aizvien vairāk iestāžu vadītāju izprot, ka darbinieku kompetenču attīstība ir atslēga uz iestādes efektivitāti un produktivitāti, kā arī komandas motivēšanu un stiprināšanu.

Valsts administrācijas skola mācību procesā pielieto ne tikai klasiskas teorijas lekcijas, bet arī aizvien vairāk jaunu un inovatīvu metožu - savstarpēju pieredzes apmaiņu, gadījumu analīzi, koučingu, individuālā atbalsta sniegšanu vadītprasmju attīstībai, organizāciju situāciju stimulācijas, kuru laikā valsts pārvaldes nodarbinātie var iejusties uzņēmēju “ādā”, kas sniedz iespēju uzlabot pakalpojumu kvalitāti, mazināt administratīvo slogu. No 2019.gada VAS piedāvā jaunu interaktīvu e-kursu izstrādi, kas papildināti ar klātienes mācībām, diskusijām, mācīšanos no citu pieredzes, praktizējot jaukto metožu mācību procesu.

Mēs esam lepni un gandarīti, ka īstenoto mācību rezultātā atsevišķās iestādēs uzsākta LEAN un publiskā pakalpojuma dizaina metožu izmantošana, lai paaugstinātu efektivitāti, vienkāršotu procesus un pilnveidotu pakalpojumus.