att
att
rakstāmmašīna
zāles
seminārs
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att.
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att