Valsts administrācijas skola saskaņā ar 11.01.2022. noslēgto apsaimniekošanas un daļas lietošanas līgumu Nr. IEN/2021/2339 ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi” lieto un apsaimnieko īpašumu Raiņa bulvārī 4, Rīgā.

Valsts administrācijas skola saskaņā ar 15.03.2018. noslēgto apakšnomas līgumu Nr. 05-01/2 nodevusi Latvijas Darba devēju konfederācijai apakšnomas lietošanā par maksu telpas (278,80m2)  Raiņa bulvārī 4, Rīgā.