+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Par VAS
Valsts administrācijas skola
 
Valsts administrācijas skola (VAS) ir lielākais mācību centrs valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kas īsteno sistēmiskus, uz rezultātu vērstus profesionālās kompetences attīstības pasākumus saskaņā ar valsts noteiktajām prioritātēm un iestāžu mācību vajadzībām.
 
VAS izveidota 1993. gadā un ir Valsts kancelejas pārraudzībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir attīstīt un nodrošināt kvalitatīvu mācību un konsultāciju piedāvājumu, kas vērsts uz valsts pārvaldē nodarbināto aktuālajām un nākotnes vajadzībām, lai palīdzētu sniegt kvalitatīvus valsts pārvaldes pakalpojumus Latvijas sabiedrībai.

VAS sasniegumi

2013. - 2014. gadā VAS nodrošināja
līdz šim lielākās centralizētās mācības Latvijas valsts pārvaldē - valsts pārvaldes darbinieku sagatavošanu Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai 2015.gada 1.pusgadā.

2016. gadā VAS uzsāka divu apjommīgu ES fondu finansēto mācību projektu īstenošanu  atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 389 „„Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi”.

Mācības notiek  divās jomās:
  • labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo  uzņēmumu atbalsta jomā, kurā  izstrādātas tēmas par tiesisko regulējumu, administratīvā sloga mazināšanu, publisko pakalpojumu, ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu, uzraudzību un kontroli;
  • kā arī  korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanā.

VAS priekšrocības

Ilgstoša darba rezultātā VAS Latvijas valsts pārvaldē kļuvusi par atpazīstamu un uzticamu partneri. VAS mācībspēki ir valsts pārvaldes eksperti, vadošo augstskolu mācībspēki un uzņēmējdarbības vides pārstāvji.

Mācību saturs tiek veidots balstoties uz aktuālajām valsts pārvaldes mācību vajadzībām, normatīvajiem aktiem, kā arī pārņemot labāko ārvalstu pieredzi.
VAS ir izveidojusi mācību moduļu sistēmu, kurā iekļauti vairāk nekā 120 dažāda veida kursi.
 
VAS – izcila mācību vieta Rīgas centrā

VAS rīcībā ir pirmā latviešu akadēmiski izglītotā arhitekta Jāņa Fridriha Baumaņa 1880.gadā projektētā ēka pašā Rīgas centrā - Raiņa bulvārī 4. VAS apsaimnieko telpas 2481,3 m2 platībā.  Telpas ir teicamā stāvoklī ar mācībām piemērotām 16 dažāda lieluma auditorijām un konferenču zāli 85 cilvēkiem. Telpas ir pilnībā aprīkotas ar mācībām nepieciešamo inventāru – modernu prezentāciju tehniku, apskaņošanas un sinhronās tulkošanas iekārtām, ekrāniem, tāfelēm, palīgtelpām. VAS pirmajā stāvā atrodas datorklase ar jaunāko datortehnikas aprīkojumu.

Kopumā VAS ēka var uzņemt līdz 356 mācību dalībniekiem vienā dienā. Visā mājā ir nodrošināts bezvadu internets. Kafijas pauzes notiek šim nolūkam piemērotos ērtos un plašos vestibilos.