Uz iepirkuma speciālistu kompetenču modeļa pamata izstrādāta mācību programma iepirkumu speciālistiem, kurā iespējams apgūt mācību moduļus, ņemot vērā kompetenču matricā noteiktās vajadzības. Kompetenču matrica veidota, balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto ProcurCompEU.

Programmu veido divi līmeņi:

1.Pamatlīmenis (e-vide) ietver 14  mācību moduļus, katrā modulī ir iekļauts mācību materiāls (pdf formātā) un  pašpārbaudes tests.

2.Padziļinātais līmenis (tiešsaistes lekciju cikls, klātienes praktikums) ietver aktualitāšu, problēmjautājumu un praktisku nodarbību apgūšanu.

Padziļinātā līmeņa tiešsaistu mācību un praktikuma mērķgrupa:  iepirkuma veicējs valsts tiešās  pārvaldes iestādē. Informācija par tiešsaistes mācībām tiek sūtīta mācību dalībniekam individuāli uz e-pastu pēc pamatlīmeņa eksāmena nokārtošanas. 

Pamatlīmeņa mācības:

  • mācību dalībnieks var pieteikties uz vienu, vairākiem vai visiem mācību moduļiem;
  • ir iespēja pieteikties uz eksāmenu kārtošanu arī bez pamatlīmeņa, padziļinātā līmeņa apguves ;
  • uz katru mācību moduli un eksāmenu ir jāpiesakās atsevišķi (arī, ja vēlaties apgūt visus 14 mācību moduļus);
  • pamatlīmena eksāmens tiek organizēts reizi mēnesī, mācību dalībnieks piesakās uz vienu pamatlīmeņa eksāmena norises datumu pēc izvēles, eksāmens notiek attālināti.

Mācību norise: VAS Mācību pārvaldības sistēmā (VAS MPS);

Mācību formāts: mācību dalībnieks mācās sev ērtā dienā, laikā. Nav definēts mācību beigu datums, bet mācību moduļus vēlams apgūt līdz viena no eksāmena datumiem.

Mērķgrupa: iepirkuma veicēji valsts, pašvaldību iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās;

Mācību materiāli: pieejami VAS MPS neierobežotu laiku, arī pēc mācību noslēguma;

Mācības ir bez maksas.

Pieteikšanās kārtību skatīt pievienotajā pielikumā, piesakoties VAS MPS, lūdzam norādīt e-pastu un darba vietu.

Projekta logo

Saziņai:

Aija Bite

Publiskās pārvaldes profesionalizācijas un administratīvās un kapacitātes stiprināšanas Projekta mācību koordinatore
aija.bite [at] vas.gov.lv