Mācību kursa mērķis

Interaktīvu mācību veidā sniegt zināšanas Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem, īpaši jaunajām valsts amatpersonām, par korupcijas novēršanas pamatjautājumiem, nodrošinot nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, ziņošanai un trauksmes celšanai, tādējādi sekmējot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu. Dalībnieki e-kursu var apgūt sev ērtā laikā un vietā, izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai datoru ar interneta pieslēgumu.

Mērķauditorija

  • Valsts un pašvaldību valsts amatpersonas un darbinieki bez priekšzināšanām vai ar nelielām priekšzināšanām korupcijas, t.sk. interešu konflikta, novēršanas jautājumos, kā arī nodarbinātie, kuriem nepieciešams uzlabot zināšanas un iepazīties ar aktualitātēm tēmas ietvaros.
  • Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" mērķauditorijā iekļauto institūciju un pašvaldību valsts amatpersonas un darbinieki.

Kurss īpaši rekomendējams valsts amatpersonām ar pieredzi valsts amatpersonas amatā līdz 1 gadam.

Kursa noslēgumā būs zināšanu pārbaudes tests pēc kura sekmīgas nokārtošanas dalībnieks saņems sertifikātu. Ja zināšanu pārbaudījums netiek nokārtots sekmīgi, dalībniekam ir iespēja atkārtoti pieteikties mācībām kādā no nākamajām grupām.

Dalībnieku ieguvumi

Pēc e- kursa apguves, dalībnieki iegūs pamatzināšanas par korupcijas novēršanu: korupcijas izpausmes formas, risku identificēšanu, interešu konflikta novēršanu, ētikas nozīmi korupcijas mazināšanā, ziņošanas un trauksmes korupcijas novēršanas un apkarošanas institucionālo sistēmu.

Video par e-mācību kursu

Sanita Medne

Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstības Projekta mācību koordinatore
sanita.medne [at] vas.gov.lv