Franču valoda
Francijas karogs

Valsts kanceleja informē par iespēju pieteikties dalībai Francijas Nacionālās administrācijas skolas (fr. Ecole nationale d’administration, ENA) rīkotā seminārā franču valodā. Seminārs notiks tiešsaistē, dalība tajā ir bez maksas (mācību maksu sedz Starptautiskā Frankofonijas organizācija).

Semināra nosaukums Norises datumi Norises vieta Pieteikšanās termiņš

Protection de l’environnement : approche réglementaire de l’Union européenne

Vides aizsardzība: Eiropas Savienības regulatīvā pieeja

18.-21. maijs, 2021 Tiešsaistē 28. aprīlis, 2021

Pieteikšanās, sūtot aizpildītu pieteikuma anketu (franču valodā) sekojošiem adresātiem: Martine.SCHOETTEL@ena.fr; Mathilde.Landier@francophonie.org ; liga.villija.kirsteina@mk.gov.lv.

2021. gadā būs iespēja pieteikties dalībai šādos ENA organizētos semināros:
  • Trajectoire d’une norme européenne : de sa genèse au contentieux (Eiropas standarti: no izcelsmes līdz strīdu risināšanai), 27.09.-01.10.2021.
  • De la gouvernance des crises à la crise des gouvernances (No krīžu vadības līdz krīzei pārvaldībā), 04.10.-07.10.2021.
  • L'Union européenne et ses partenaires économiques : négocier au sein et avec l’Union européenne (Eiropas Savienība un sociālie partneri: sarunu vešana ar Eiropas Savienību un tās ietvaros), 03.11.-05.11.2021.

Ja to ļaus epidemioloģiskā situācija, šie trīs semināri varētu notikt klātienē ENA telpās, Parīzē. Tādā gadījumā SFO segs mācību maksu, taču transporta un uzturēšanās izmaksas (t.sk. viesnīcas un ēdināšanas izdevumi) jāsedz mācību dalībniekam vai viņa pārstāvētajai iestādei.

 

Informācija par šiem kursiem tiks publicēta vēlāk.

Apmācības notiek ar Starptautiskās Frankofonijas organizācijas atbalstu Valstu un iestāžu frankofono iniciatīvu 2019.-2022. gadam ietvaros. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Līgu Villiju Kiršteinu, liga.villija.kirsteina@mk.gov.lv, tel. 67082930.