+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Franču valodas kursiFranču valodas apmācībās tiek īstenotas jaunā Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu 2019. - 2022.gadam ietvaros sadarbībā ar  Valsts kanceleju, Starptautisko Frankofonijas organizāciju un Francijas Institūtu Latvijā.

Vispārējā informācija

Piedāvājam apgūt franču valodu valsts pārvaldē nodarbinātajiem, kuru darba pienākumi saistīti ar starptautiskajām attiecībām. Apmācību mērķauditorija ir valsts pārvaldes budžeta iestāžu nodarbinātie,  kuriem franču valoda ir nepieciešama darbam un / vai kuru darba pienākumi ir saistīti ar starptautisko jautājumu jomu.  

Budžeta grupās var pieteikties valsts budžeta iestāžu darbinieki, kuru franču valodas zināšanu līmenis ir vismaz A2.1 un kuriem franču valoda ir nepieciešama darbam un kuru darba pienākumi ir saistīti ar starptautisko attiecību / jautājumu jomu. Lai pieteiktos kādā no bezmaksas grupām ir jāaizpilda pieteikuma forma franču valodā, kurā jānorada motivācija, kāpēc franču valoda ir nepieciešama darbam.  Katru dalībnieka motivāciju izskata Valsts kanceleja un apstiprina dalībnieku iekļaušanu grupās.

Ja iepriekš ir apgūta franču valoda, bet ir bijis vismaz viena gada pārtraukums, vai nav konkrēti zināms līmenis, lūgums norādīt pieteikumā, ka nepieciešams līmeņa noteikšanas tests. To būs iespēja kārtot pirms kursu uzsākšanas.

Iesācēji bez priekšzināšanām (A1.1 līmenis) un ar nelielām priekšzināšanām (A1.2 līmenis) aicināti apgūt franču valodu maksas grupās. Semestra noslēgumā A1.1 un A1.2 līmeņa grupu dalībniekiem ir jākārto rakstiskais un mutiskais pārbaudījums, pēc tā sekmīgas nokārtošanas tiek izsniegti sertifikāti. Visa semestra garumā tiek vērtēts dalībnieka apmeklējums (ne māzāk kā 50% no visa mācību laika). Sekmīgi pabeidzot A1.2 līmeni, Valsts pārvaldē nodarbinātie mācības varēs turpināt nākamajā A2.1 līmenī budžeta grupās.

Ja iepriekš ir apgūta franču valoda, bet ir bijis vismaz viena gada pārtraukums, vai nav konkrēti zināms līmenis, lūgums norādīt e-pastā, ka nepieciešams līmeņa noteikšanas tests. To būs iespēja kārtot pirms mācību uzsākšanas. 

KAD: Mācības tiek īstenotas pavasara un rudens semestros. Nodarbības notiek divas reizes nedēļā, rīta vai pēcpusdienu grupās, vienas nodarbības ilgums 2 stundas. Kopējais semestra ilgums ir 50 astronomiskās stundas, jab 25 nodarbības. 

CENA:  Iesācējiem (A1.1 un A1.2 līmeņi) cena par 50 astronomiskajām stundām (25 nodarbības) ir 190.00 EUR (+PVN 21% pakalpojuma saņēmējiem, kas nav valsts pārvaldes iestādes (privātpersonas)).
A2.1 - C1.2 līmeņos mācības tiek finansētas no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ar Valsts Kancelejas atbalstu.

KUR: Mācības notiek Valsts administrācijas skolas telpās, Rīgā, Raina bulvārī 4.

PIETEIKŠANĀS: Lai pietiektos apmācībām, lūdzu rakstīt uz jekaterina.romanenko@vas.gov.lv

* * *


Informācija par 2020.gada PAVASARA semestri:

Mācību sākums

A2.1 – C1.2 līmeņiem mācības sāksies š. g. 10. februārī.
A1.1 – A1.2 līmeņiem (iesācēji) mācības sāksies š.g. 17. februārī.

 
Mācību ilgums

25 nodarbības, 2 reizes nedēļā pa 2 stundām, kopā 50 stundas.

Grupu saraksts
Nodarbību grafiks - budžeta

Nodarbību grafiks - iesācēji                                                                                                                                           

Nodarbību laiki 2020. gada pavasara semestrī:

Rīta grupām nodarbības notiks no plkst. 8:30 – 10:30.
Vakara grupām nodarbības notiks no plkst. 16:30 – 18:30.

 
Noslēguma eksāmens:

2020. gada pavasara sesijas noslēgumā DFP RI eksāmens aizstās sesijas beigu eksāmenu B12, B22 un C12 grupās, lai programmas dalībnieki mācību noslēgumā iegūtu starptautiski atzītu diplomu DFP RI - “Diplôme du français professionnel Diplomatie et Relations Internationales”, par kuru viņiem nevajadzēs maksāt.

Pārejās grupas (A11, A12, A21, A22, B11, B21, C11) kārtos parasto sesijas noslēguma zināšanu pārbaidījumu un saņems Valsts administrācijas skolas izsniegto sertifikātu.

 
Plašākā informācija par DFP RI diplomu

Mācību maksa

A1.1 – A1.2 iesācēju līmeņos kursu cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem - 190.00 EUR par 50 stundām (3 mēneši), ja par darbinieku maksā viņa iestāde, + PVN 21%, ja dalībnieks maksā kā privātpersona. Maksājums tiek dalīts 2 daļās.

A2.1 – C1.2 līmeņiem mācības ir nodrošinātas Valsts frankofonās iniciatīvas 2019.-2022. gadam ietvaros un ir bezmaksas.

 
Mācību vieta

Valsts administrācijas skola, Raiņa bulvāris 4 Rīgā.

 
Pieteikšanās:

A21 – C12  līmeņiem: līdz 27. janvārim aizpildīt pieteikuma anketu franču valodā saitē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew48Wv-Q85FRglnPfYMaa4TfbU1C4z6yCsqVUwDGPR03QQOg/viewform 

jeb- http://ejuz.lv/groupes2020 (jāiekopē adrese interneta pārlūkā).

A11 – A12 iesācēju līmeņiem: līdz 10. februārim jāaizpilda pieteikuma anketa saitē - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeQp661B2YqXEn-gbDF8BMRP1CAcU57e0jnFtzjHOaUkrE3Q/viewform

jeb http://ejuz.lv/debutants2020febr (jāiekopē adrese interneta pārlūkā).

Ja nesanāk atvērt vaļā saiti, lūgums aizpildīt attiecīgu pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pastu jekaterina.romanenko@vas.gov.lv.

Pieteikuma anketa iesācējiem
Pieteikuma anketa budžeta grupās

 

Līmeņa noteikšanas tests:

Iesācējiem:

Testēšana 2020.gada pavasara sesijai notiks klātienē Valsts administrācijas skolas telpās:

a) 2020. gada 21. un 23. janvārī no plkst.10:00 līdz plkst. 12:00.
Testa rezultāti būs zināmi uzreiz pēc testa.

B1.1 - C1.2 līmeņiem 

Testēšana 2020.gada pavasara sesijai notiks gan tiešsaistē, iepriekš saņemot uz e-pastu īpašu adresi un kodu, gan klātienē - 2020. gada 21. un 23. janvārī no plkst.10:00 līdz plkst. 12:00.  Testa rezultāti būs zināmi uzreiz pēc testa.


Skaidrojums kā notiek maiņa no viena līmeņa uz nākamo:
 
A1.1A/B → A1.2A/B (iesācēju maksas grupas)
A1.2A/B → A2.1A/B
A2.1A/B → A2.2A/B
A2.2 → B1.1
B1.1 → B1.2
B1.2 → B2.1
B2.1 → B2.2
B2.2 → C1.1
C1.1 → C1.2

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un priecāsimies Jūs redzēt franču valodas nodarbībās!


Kontaktpersona:
Jekaterīna Romaņenko
Valsts administrācijas skolas
Starptautiskās sadarbības koordinatore
Tālrunis: 67821271
E-pasts: jekaterina.romanenko@vas.gov.lv